rosalía banet

Me planto ante la obesidad infantil

 

Me planto ante la obesidad infantil

L'obesitat infantil és un dels reptes fonamentals per a la salut i el benestar de la població a la nostra societat. Un problema creixent que, igual que els altres desordres alimentaris, suposa un perill per a la salut de l'individu, ja que comporta una mala qualitat de vida, el desenvolupament de malalties i patologies greus que, en últim terme, poden portar-nos a la mort.

D'aquí la urgència de visibilitzar aquesta epidèmia silenciosa que cada vegada afecta més els més petits. L'art té les eines necessàries per visibilitzar-ho, i en aquest cas es fa des de l'espai públic, amb actes activistes a favor d'una alimentació saludable que cerquen conscienciar la població d'aquesta emergència alimentària que requereix una resposta sense demora.

Me planto ante la obesidad infantil

Per a aquest projecte, l'artista Rosalía Banet ha desenvolupat específicament aquesta sèrie d'escultures que parteixen de la premissa: 1 de cada 3 nens a Espanya pateix diferents graus d'obesitat.

Nou figures que representen aquest alarmant percentatge, de les quals tres retraten les diferents fases d'aquesta malaltia: el sobrepès, l'obesitat i l'obesitat mòrbida. Figures que han estat col·locades en diferents ubicacions de Madrid com el Congrés, la Puerta del Sol, la Plaza de Castilla o la Plaza Cataluña.

Benestar, salut i sostenibilitat estan units; per això, aquestes escultures s'han realitzat gairebé en la seva totalitat amb tècniques i materials ecològics, respectuosos amb el medi ambient, des de la seva estructura i material escultòric fins a la pintura utilitzada per finalitzar les peces.