Contaminació del sòl: causes i conseqüències

Sólo en Europa se estima que hay unos 340.000 terrenos contaminados, la mayoría de los cuales aún no se han identificado, según la EEA

Índex
Llegir-ne més

Miguel Ángel Muñecas Vidal, químic especialista en sostenibilitat i maleït que ens ha prestat els seus superpoders, defineix aquest tipus de pol·lució com “la presència de compostos químics a terra en concentracions massa elevades, molt per damunt de les que hi hauria d'haver de manera natural, amb un seriós risc per al medi ambient, la nostra salut o el conjunt dels ecosistemes que en depenen”. Els contaminants més freqüents són els olis minerals i els metalls pesants, segons l'EEA.

Por qué se produce la contaminación del suelo

La contaminació del sòl pot tenir diversos orígens. “Encara que pot produir-se l'acumulació de tòxics de forma natural, en general es produeix per la intervenció humana”, afirma Manuel Pereira, biòleg consultor de medi ambient que ens ha prestat els seus superpoders.

A Europa, més de la meitat (53%) de les activitats que contaminen el sòl estan relacionades amb l'activitat industrial, comercial i de refinat, segons l'Agència Europea de Medi Ambient.

Myriam Catalá Rodríguez, experta en biomedicina, salut ambiental i ecotoxicologia i maleïda que també ens ha prestat els seus superpoders, assegura que “l'activitat que més estralls ha produït pel volum i la toxicitat dels contaminants abocats a terra és la d'origen industrial i miner”.

Entre les principals fonts de contaminació del sòl, Muñecas esmenta, a més, les males pràctiques agrícoles, en especial, per l'abús dels pesticides; un emmagatzematge inadequat de substàncies químiques perilloses i residus nuclears; i una incorrecta gestió dels residus sòlids urbans i carències del reciclatge. Gairebé una quarta part (24%) de la contaminació del sòl està relacionada amb la gestió de residus industrials i urbans, segons l'EEA.

La contaminació per microplàstics i residus elèctrics i electrònics

També ens enfrontem a curt termini a nous reptes, com la contaminació per microplàstics. Els plàstics es biodegraden rarament. Normalment es fragmenten en microplàstics i nanoplàstics a través de diferents processos, segons una revisió publicada a Environmental Toxicology and Pharmacology

Una investigació publicada a Science of The Total Environment indica que la quantitat de plàstic que arriba als sòls és entre 4 i 23 vegades més que la que arriba als oceans.

“Els plàstics provenen de sòls agrícoles, activitats industrials, construcció, transport i abocadors i, per una mala gestió, passen a rius, mars i oceans, estenent el problema a tota la cadena tròfica”, afirma Muñecas.

Aquests microplàstics, segons subratlla, afecten negativament els invertebrats, especialment cucs i microartròpodes, i també l'activitat dels bacteris a terra.

Catalá assegura que un altre tema de preocupació emergent es la contaminació del sòl per residus elèctrics i electrònics, ja que és un dels components que més està creixent entre les escombraries domèstiques i urbanes a escala mundial.

Aquestes deixalles “contenen materials valuosos, com l'or i el coure, però poden ser molt perjudicials per a la salut de les persones i per al medi ambient si es reciclen de forma inadequada”. A DKV 360 ja us hem parlat de la importància de reduir i reutilitzar els residus, a més de reciclar, per disminuir l'impacte ambiental del nostre consum.

La importancia d'unos suelos sanos 

Les conseqüències de la contaminació del sòl són molt variades, segons Pereira: “Des de la pèrdua de vida animal i vegetal a la pèrdua de biodiversitat o la transmissió d'aquests contaminants a través dels cultius o la fauna a la cadena alimentària”.

Catalá divideix els contaminants en tres grups: “Els microorganismes patògens, les substàncies tòxiques que causen malalties o la mort dels éssers vius en quantitats molt petites, i les que no són tòxiques però alteren el mitjà de manera negativa per a l'ésser humà de manera directa o indirecta”.

Tal com indica l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació i l'Agricultura (FAO, per les seves sigles en anglès), els sòls afecten els aliments que mengem, l'aigua que bevem, l'aire que respirem, la nostra salut i la de tots els organismes del planeta.

Uns sòls sans “són la clau per a la seguretat alimentària i per a un futur sostenible”. “Sense sòls sans no podríem produir els nostres aliments. De fet, es calcula que el 95% dels nostres aliments es produeixen directament o indirectament en els sòls”, afirmen des de la FAO.

La contaminación del suelo puede causar enfermedades 

Catalá explica que el sòl té un efecte considerable en la salut humana “tant perquè és una font important de nutrients i de medicaments com perquè en molts llocs els contaminants estan en nivells tòxics”.

Un article publicat a European Journal of Soil Science indica que els desequilibris de nutrients i la presència de patògens humans en la comunitat biològica del sòl poden causar efectes negatius en la salut.

Els contaminants a terra, a les aigües subterrànies i a la cadena alimentària poden causar diverses malalties i una excessiva mortalitat en la població, segons la FAO: “Des d'efectes aguts a curt termini –com ara intoxicacions o diarrea–, fins a d'altres crònics a llarg termini, com el càncer”.

Els nens són especialment susceptibles a l'àmplia gamma de substàncies tòxiques que persisteixen en la capa superficial del sòl, segons subratlla Catalá i recull un estudi publicat a Current Problems in Pediatric and Adolescent Health Care. Això és degut a “ la seva major exposició a través de les activitats de la boca, la seva superfície corporal exposada, la probabilitat de respirar l'aire més pròxim a terra i la immaduresa del seu sistema immunològic i del seu metabolisme”.

 

“Menys rumors falsos, més rigor científic” és un projecte de DKV amb contingut editorial de Maldita.es.

Ocultar