Empreses socials: cuidar dels treballadors i de l'entorn té recompensa

Sin dejar de ser rentables como negocio, las empresas sociales buscan tener un impacto positivo en la sociedad y el medio ambiente, lo que les diferencia de la competencia y les da valor añadido

empreses socials
Índex

Una altra economia és possible. Ho demostren amb el seu èxit i continu creixement les conegudes com a empreses socials, que són aquelles que, sense renunciar a ser rendibles com a negoci, busquen tenir un impacte positiu en el conjunt de la societat i en el medi ambient. Un èxit que recau a les mans del consumidor, amb les seves decisions de compra o de contractació. Compro iogurts d'una marca qualsevol o d'aquesta firma que sé que ocupa persones que difícilment trobarien una feina? Contracto una elèctrica convencional o aquesta altra que aposta per les energies renovables i que lluita contra la pobresa energètica?

Les empreses socials neixen amb la voluntat d'ajudar a contribuir a fer que aquest món sigui un món millor. És a dir, la seva raó de ser no és guanyar diners, sinó crear ocupació per a certs col·lectius, cercar solucions al malbaratament alimentari, evitar la generació de residus plàstics i un llarg etcètera de bones intencions. Per tirar endavant amb aquests propòsits necessiten que l'activitat que impulsen sigui rendible i ho aconsegueixen!, demostrant que es poden fer les coses d’una altra manera. Renuncien als marges de les grans companyies, però el seu caràcter social acaba sent la millor de les seves publicitats, diferenciant-los de la competència i atorgant-los valor afegit.

Cal no confondre-les amb les accions de responsabilitat social o ambiental d'algunes companyies. L' Xarxa Internacional d'Investigació EMES defineix les empreses socials com «aquelles organitzacions privades no lucratives que proporcionen béns i serveis directament relacionats amb el seu objectiu explícit de benefici a la comunitat». En la seva definició, EMES afegeix que «es basen en una dinàmica col·lectiva de manera que impliquen els diferents stakeholders en els seus òrgans de govern, són entitats autonòmiques i suporten els riscos relacionats amb la seva activitat econòmica».

Per tal de diferenciar-se de les empreses convencionals, i a falta de lleis i d'estratègies específiques, han sorgit moviments que certifiquen les empreses socials com a tals. El més estès i també un dels més exigents és el sistema B Corp. Amb origen als Estats Units i gestionades a Europa per B Lab Europe, aquest segell garanteix que són empreses sostenibles, que compleixen, per voluntat pròpia, amb els estàndards socials i ambientals exigits i que estan compromeses amb la transparència i el mesurament del seu impacte.

Triple impacte positiu: social, mediambiental i econòmic

A les empreses socials se les coneix pel seu triple impacte positiu: social, mediambiental i econòmic. Social porque generan puestos de trabajo dignos y priman la contratación de colectivos en riesgo o con alguna minusvalía o discapacidad. No en va, la seva raó de ser és millorar les vides dels altres. Aquest compromís és extensible als treballs que depenen dels seus possibles proveïdors o distribuïdors, amb la qual cosa molt sovint acaben treballant i col·laborant amb altres empreses socials.

Millorar la vida dels altres implica no danyar el medi ambient, que és el seu segon impacte positiu. Les empreses socials vetllen perquè els processos que utilitzen siguin amigables amb el medi ambient i fins i tot fan directament accions per contribuir a la seva protecció o millora. En agricultura, per exemple, acostumen a optar pels cultius ecològics. D'altra banda, acostumen a participar en campanyes com ara recollides de residus en el medi marí o la plantació d'arbres.

empreses socials
Aún no sabes qué es el plogging?

El tercer impacte és econòmic, ja que, amb la seva activitat, contribueix a la generació d'ocupació i de riquesa al territori. Una activitat que, a més a més, ha demostrat ser més resistent i estable davant les crisis econòmiques. Segons l'informe «Boosting Social Enterprise Development» de la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics (OCDE), entre els anys 2008 i 2014, durant la crisi immobiliària i financera mundial, l'ocupació en aquest sector va créixer a països com ara Itàlia, Bèlgica i França, a un ritme del 20%, 12% i 0,8%, respectivament, mentre que a les empreses ordinàries la taxa va disminuir.

Com més sensibilitat, més empreses socials

La de l'empresa social és un fenomen cada cop més estès. Van començar a proliferar en la dècada dels anys 70 i la seva expansió es va accelerar de manera significativa a partir del canvi de segle. L'aprovació de noves lleis i la promoció de nous plans de suport i de finançament per part dels responsables polítics reafirmen aquesta tendència, que es dona tant a Espanya com en el conjunt d'Europa. És conseqüència de la major sensibilització social i ambiental per part del conjunt de la societat. Una sensibilització que no ha fet res més que augmentar amb la crisi sanitària desencadenada per la COVID-19.

Segons l'últim Informe Especial GEM sobre Emprenedoria Social, la mitjana mundial d'adults d'entre 18 i 64 anys que estan en el procés de crear una empresa social és del 3,2%, una xifra significativa tenint en compte que el percentatge d'emprenedors que estan en via d'endegar una start-up amb finalitats comercials és del 7,6%. En els darrers anys, Espanya ha avançat en la creació d'iniciatives socials, però la dada se situa només en el 0,9%, molt per sota de la mitjana europea (2,98%).

La Fundació Integralia, un somni fet realitat

L'any 2000, DKV va crear el primer Contact Center d'Europa atès exclusivament per persones amb diversitat funcional: discapacitat física, sensorial, malaltia crònica/degenerativa. L'objectiu era millorar l'atenció telefònica al client alhora que es facilitava la integració laboral d'aquest col·lectiu de persones. Amb el temps, l'èxit assolit va ser tan important que la criatura es va acabar emancipant.

Avui dia, aquesta iniciativa batejada com a Fundació Integralia és una empresa social autofinançada i autònoma que ja va molt més enllà de ser un Contact Center. Presta servei a desenes de clients. També ha ampliat el seu espectre a altres serveis, a més del Contact Center: consultoria per a la inserció laboral, màrqueting digital i serveis de formació, sempre amb un objectiu doble: facilitar la integració laboral i social de persones amb diversitat funcional i servir com a pont d'aquest col·lectiu cap a l'empresa ordinària.

La Fundació Integralia és la prova que les empreses socials no tan sols tenen cura dels seus empleats i de l'entorn, aportant salut i benestar, sinó que a més són rendibles des del punt de vista econòmic. Llarga vida a les empreses socials!

 

Lorena Farràs