DKV es compromet que el 40% dels càrrecs directius estiguin ocupats per dones el 2025

Et sumes al lideratge femení? Nosaltres ja ens hem compromès! 

Projecte Lideratge femení
Llegir-ne més

Aquesta iniciativa vol mostrar el compromís de DKV i reforçar el lideratge igualitari i divers, així com animar més dones a ocupar llocs de lideratge.

Comencem un nou mes, que ve carregat de reivindicacions en defensa de la igualtat i el respecte a la dona. Per això, volem mostrar-vos algunes de les actuacions de les quals estem orgullosos i per les quals seguim treballant, per construir una millor societat per a tothom.

El projecte de “Lideratge femení” pretén visibilitzar totes les grans professionals que actualment ja ocupen aquests llocs i donar a conèixer les seves experiències perquè puguin servir d'inspiració en un món que cerca la igualtat d'oportunitats. Per a aquesta iniciativa, anomenada Women in Leadership, han estat seleccionades 60 professionals de les filials del grup a escala mundial i entre les quals cal destacar la figura de Pilar Madre, directora de Qualitat, una de les directives amb més experiència i lideratge de DKV, exemple de compromís, treball i constància.

En paral·lel, DKV ha iniciat una campanya amb la qual pretén visibilitzar totes les grans professionals que actualment ja ocupen aquests llocs i donar a conèixer els seus casos perquè puguin servir d'inspiració en un món que cerca la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. Avui dia, el 60,61% de la plantilla de DKV són dones, i de les noves contractacions el 60,68% han estat dones, situació que permet fomentar el lideratge femení.

L'empresa també té programes d'acompanyament i mentoria de gènere, a través dels quals les dones directives o amb alt nivell de responsabilitat per la seva funció o lloc fan de mentores a joves dones amb potencial amb l'objectiu de facilitar-ne el desenvolupament professional i l'accés a càrrecs directius.

L'asseguradora està adherida al Xàrter de Diversitat i és empresa EFR, que reconeix les empreses familiarment responsables. Implica un model de gestió per garantir la millora contínua en matèria de conciliació-igualtat-diversitat.

A més, forma part de la iniciativa #RedEWI, impulsada per INESE, una xarxa de dones líders del sector assegurador. Amb aquest projecte, que compta amb asseguradores, mediadors, consultores i despatxos d'advocats, se cerca impulsar la igualtat laboral i que més dones formin part dels òrgans de control i lideratge de les companyies.

DKV dona suport a la diversitat de gènere a través del seu Pla d'Igualtat, que inclou un ampli catàleg de mesures a través dels programes de talent, promoció de dones per a llocs de direcció, mesures de conciliació, formació i desenvolupament. A més, la companyia també aposta per incrementar les dones a les àrees infrarepresentades, com són les direccions de sucursals, com és el cas de Madrid, Sevilla i Cadis. 

Fa anys que DKV treballa i aplica els conceptes de flexibilitat, actuació familiarment responsable i igualtat d'oportunitats, amb l'objectiu de fer un pas més enllà i treballar, implantar i integrar en la seva cultura el concepte de diversitat. I és una cosa en què seguim treballant amb molta obstinació.

Ja hi ha moltes dones amb talent, inspiració i èxit en aquests llocs i volem que siguin exemple per a moltes més.  

Ocultar