Clients satisfets

Que nos valoran con un 8,1 sobre 10 en las encuestas de satisfacción

Darrere de les xifres hi ha el més important: les persones

Amb la premissa de conèixer la teva opinió sobre nosaltres i saber què t'agradaria que milloréssim, duem a terme enquestes de satisfacció per telèfon i correu electrònic. A partir dels resultats d'aquestes, confeccionem l'Informe Voz del Cliente per saber com ho estem fent i com podem donar més bon servei.

L'indicador de referència emprat en aquest informe és l'NPS (Net Promotor Score), que mesura l'índex de recomanació de la nostra clientela.

Es calcula amb la valoració de la pregunta de recomanació de la pòlissa de DKV a familiars o amistats, és a dir, el percentatge amb resposta amb 9 o 10, menys el percentatge amb resposta de 0 a 6.

Unes valoracions excepcionals

L'any 2019 ens han valorat, després de l'ús de les nostres pòlisses de salut, amb un NPS d'un 34,22%. DKV també analitza l'índex de recomanació de qui visita les nostres sucursals, que se situa en un 39,1%.

Així mateix, les persones assegurades que han fet ús de la seva assegurança de la llar constaten un índex de recomanació del 33,32%.

Finalment, les nostres pòlisses de decessos assoleixen un dels NPS més alts, assolint un valor del 59,6%.