Equip humà

DKV està format per 848 professionals compromesos​ que treballen cada dia per fer realitat la nostra missió.

Ser una de les millors empreses per treballar i que així sigui​ percebut per la societat ens posiciona per atreure i retenir​ el talent de persones que comparteixen els nostres valors​ i cultura corporativa.​

450
go

Estratègia de gestió de persones

L'estratègia de la gestió de persones és respectuosa amb els valors de DKV i està basada en quatre eixos d'actuació:
cuidar empleat

Cura

calidesa

competència

recompensa

Qualitat

Principals dades de la plantilla el 2020
#000000

848

#000000

61% - 39%

Edat

Classificació

Dones

Homes

Total

 

Temporal

Indefinit

Temporal

Indefinit

Complet

Partit

Complet

Partit

complet

parcial

Complet

parcial

- de 30


 

 

Adreça

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tècnic

2

0

9

1

0

0

2

0

14

Adm.

11

0

4

1

5

0

1

0

22


 

De 30 a 50

 

Adreça

0

0

4

0

0

0

6

0

10

Tècnic

0

1

57

47

1

0

68

0

174

Adm.

12

2

156

31

2

0

47

1

251


 

+ de 50

 

Adreça

0

0

5

0

0

0

28

1

34

Tècnic

0

0

36

3

1

0

81

4

125

Adm.

0

1

115

8

1

0

70

1

196

 

2019

2020

Remuneracions mitjanes per classificació professional i gènere

 Dones

Homes

Total

Dones

Homes

Total

Adreça

110.816,16

154.043,32

145.397,89

116.422,02

161.754,52

152.267,58

Tècnics, directors sucursal

45.518,50

55.824,14

50.761,72

48.360,28

60.067,68

 54.254,28

Administratius, gestió, altres

27.581,62

33.765,89

29.020,62

30.021,13

35.964,22

 31.703,39

Total

35.703,63

60.272,83

45.293,23

37.487,47

61.090,50

46.831,81

Acomiadaments

2019

2020

Classificació laboral

 M

H

M

H

PERSONES DE MENYS DE 30 ANYS

Adreça

0

0

0

0

Tècnics/directors sucursal

0

0

0

0

Administratius/gestió/altres

0

0

0

0

ENTRE 30 I 50 ANYS

Adreça

0

0

0

0

Tècnics/directors de sucursal

1

2

2

0

Administratius/gestió/altres

3

0

5

0

MÉS DE 50 ANYS

Adreça

0

1

0

1

Tècnics/directors de sucursal

3

1

0

4

Administratius/gestió/altres

1

2

10

1

TOTAL

8

6

17

6

S'hi inclouen tots els tipus d'acomiadaments

Conciliació i diversitat

A través del nostre Pla d'Igualtat
#000000

85 mesures de conciliació

#000000

Certificat B+

Estem certificats amb el segell de 

Empresa Familiarment Responsable

amb la qualificació

B+​

#000000

Diversitat

Som signants del

xàrter de la diversitat

formalitzant el nostre compromís per la gestió de la diversitat a DKV.

Formació i talent

L'any 2020 ha estat un any atípic en què s'ha hagut de reinventar el Pla de Formació que es tenia inicialment dissenyat, que era presencial.

A causa de les mesures de seguretat, s'han convertit totes les accions formatives a partir de meitat de març en format virtual, fent formació e-learning, en aula virtual o blended, aconseguint en la majoria dels casos una participació i assistència fins i tot més gran que en formats presencials.

Principals accions formatives

Arxius digitals

Línies estratègiques de la companyia

Suport a la transformació digital, àgil i innovadora de DKV i amb formació tècnica específica per als diferents departaments.

cuidar empleat

Habilitats i competències

Diversos itineraris de formació combinant mòduls e-learning i webinars en directe, als quals s'ha apuntat més de la meitat dels empleats.

videoconferència

Cens digital

Per tenir una imatge global dels coneixements i de les habilitats digitals dels empleats i amb l'objectiu de dissenyar una formació personalitzada i millorar aquestes competències digitals.

Universitat DKV
Universitat dkv

El 2020 hem llançat la Universitat DKV per contribuir al desenvolupament del talent dels nostres professionals. 340 persones inscrites en titulacions com:

 • Power MBA Expert en Negoci, e-commerce i Digital Marketing

 • Power MBA Future Leaders

 • Expert Universitari en Experiència de Client (en col·laboració amb UNIR)

A més...

32 webminars per a tots els empleats, amb temes inspiradors i de motivació, relacionats amb la Universitat DKV i durant l'últim trimestre dins el procés de reflexió estratègica de la companyia.

Empresa saludable

En línia amb l'estratègia de la nostra companyia i com a part del nostre ADN, DKV aposta per la prevenció i la cura de la salut i el benestar de tota la seva organització, així com dels nostres grups d'interès, fent-los partícips del nostre abast.

Els principis que regeixen les nostres línies d'actuació es recullen en la Política d'empresa saludable:

 

 • Considerem la salut dels empleats un factor competitiu fonamental per a un desenvolupament sostenible de la companyia. I estem segurs que els entorns de treball saludables són essencials per millorar la productivitat i la competitivitat.

 • Tenim el compromís de protegir i promoure els ambients de treball saludables, així com promoure la salut en l'àmbit extralaboral en funció de les característiques epidemiològiques dels col·lectius amb què ens relacionem.

 • Participació, col·laboració i compromís actiu de totes les persones que integren el Grup DKV, per construir entre tots una organització segura i saludable.

 • Compliment de les disposicions legals i normatives en matèria de salut, seguretat i benestar aplicables, i d'altres requisits que el Grup subscrigui relacionats amb els ambients de treball saludables.

 

Empresa saludable
aenor conform
Sistema de gestió de salut i seguretat a la feina
logotip aenor seguretat laboral

Mesures principals per protegir els empleats durant la pandèmia

En matèria de salut dels empleats, l'any 2020 ha estat marcat per la pandèmia de la COVID-19. Hem focalitzat els nostres esforços a protegir a tota l'organització i els seus familiars més pròxims, amb mesures de suport psicològic, organització del temps de desconnexió i mesures relacionades amb l'atenció emocional.

Prevenció, protecció i teletreball

 • Analitzar i aplicar mesures de prevenció per garantir la seguretat i salut en tots els centres de treball segons els requisits del Ministeri de Sanitat, així com els propis interns (Direcció, BCM, Servei de Prevenció, representants legals...).

 • Facilitar els equips de protecció individual (mampares, màscares, guants, gel hidroalcohòlic...).

 • Informar tota l'organització d'aspectes ergonòmics i adaptació dels llocs de teletreball.

 • Analitzar les necessitats en els llocs de teletreball, plantejament de cessió d'equips de treball i compra amb subvenció d'una part de la despesa per part de la companyia.

 • Detecció de Treballadors Especialment Sensibles (TES) a la COVID-19 i priorització del treball en remot en funció de patologies.

Benestar durant el confinament

 • Programa en línia "Et cuidem a casa" amb classes de ioga, Pilates, activitats amb nens i gent gran, alimentació, podcast de benestar i harmonia i mindfullness, entre d'altres.

 • Fisioteràpia en línia.

 • Programa "21 dies per posar en forma les teves emocions" amb el qual plantejar-se un objectiu de millora i ser constant durant 25 minuts, durant 21 dies, amb sessions en directe i en diferit.

Tornada segura a l'oficina

 • Reforçar la neteja i desinfecció dels centres de treball, així com la gestió de tancament preventiu, desinfecció i obertura de centres o espais de treball davant casos positius.

 • Determinar l'aforament màxim i la distribució dels llocs de treball segons criteris de distància de seguretat i en espais comuns i accessos.

 • Formar directors de sucursals i responsables de departaments sobre equips de protecció individual i mesures de prevenció implantades segons tipologia de centre.

 • Formar empleats de la Torre DKV en les incorporacions i informació en prevenció i primers auxilis a tota l'organització.

 • Elaborar i comunicar les guies per a la tornada segura a l'oficina i cartelleria als centres i espais comuns.

 • Facilitar equips com ara termòmetres digitals i càmeres de temperatura.

 • Gestió, control i seguiment diari dels casos positius, sospitosos, quarantenes i consulta.

 • Realització de test ràpids d'antígens a la Torre DKV.

 • Gestió amb laboratoris d'anàlisis clíniques per a la realització de proves i gestió de prescripcions de proves en subcontractes, becaris, noves incorporacions i Fundació Integralia.