Gestió mediambiental

Com a companyia especialitzada en salut i socialment responsable, DKV manté una constant preocupació pel creixement sostenible mitjançant la integració de criteris ambientals, d'estalvi i eficiència energètica, socials i de gestió ètica en la seva actuació.

go

política mediambiental i energètica

La protecció del medi ambient és un dels vessants del programa de responsabilitat empresarial de DKV, que forma part de l'estratègia mateixa de l'empresa i que ha cristal·litzat en la política mediambiental i energètica de la companyia.

Principis

Per bé que l'activitat del sector assegurador no té un alt impacte ambiental sobre l'entorn, la direcció de DKV, en el seu compromís amb la millora contínua, la prevenció de la contaminació i la lluita contra el canvi climàtic, defineix aquesta política com a element clau del seu sistema de gestió, i té com a premissa principal el compliment dels principis següents:

  1. Complir la legislació mediambiental i energètica

  2. Prevenir la contaminació a través de mesures de protecció del medi ambient

  3. Incorporar un model de gestió orientat a minimitzar els impactes ambientals

  4. Col·laborar en projectes de millora ambiental i energètica

  5. Sensibilitzar els empleats

  6. Promoure la investigació sobre l'impacte del medi ambient sobre salut

  7. Difondre aquesta política mediambiental i energètica entre tots els grups d'interès (clients, proveïdors, col·laboradors, etc.)

Empremta ambiental

Consum d'energia
Electricitat

2.240,73 kWh

d'electricitat

100%

d'energia verda

ISO 50001
ISO

DKV Seguros ha assumit també el compliment voluntari de la norma internacional ISO 50001, així com la seva certificació i verificació externa.

Mesures per a la reducció de consum elèctric

A més de la compra de l'energia verda des del juliol de 2015 i l'eliminació massiva dels arxius digitals innecessaris dels servidors, hi ha el projecte d'EKOsucursales en reformes de les actuals oficines o en oficines noves amb aquestes mesures:

Com a fonts d'energia s'utilitzen el gas natural, l'energia i les calderes de biomassa

 

Energia

2019

2020

Consum total d'electricitat (MWh)

2.608,28

2.240,73

Consum d'electricitat no procedent d'energia verda (MWh)

13,28

12,09

Consum d'electricitat procedent d'energia verda (MWh)

2.595,10

2.228,63

Percentatge d'electricitat procedent d'energia verda (%)*

99,49

99,46

Consum de gas natural (MWh)

250,94

228,88

Consum de gas natural (m3)

23.454,78

21.114,97

Consum de pèl·lets (kg)

109.020,00

114.980,00

Consum de combustible a la flota de vehicles (MWh)

158,74

115,72

*El 0,54% d'energia restant correspon a l'oficina d'Andorra, on no és possible contractar una alternativa renovable.

Consum primeres matèries: aigua i paper

 

Mesures per a la reducció d'aigua i paper:

aixeta aeradora

Aixetes aeradores i cisternes de doble descàrrega

paper ecològic

Canvis en la política de compres del paper (recycled + FSC and TFC)

edició digital

Edicions digitals dels quadres mèdics, CD, Internet, mòbil, etc.

impressora

Impressores col·lectives, amb obligació d'impressió a doble cara i en qualitat d'esborrany

recepta electrònica

La recepta electrònica privada i la possibilitat de fer consultes virtuals amb els metges del quadre

contracte digital

Projecte de contractació digital

firma en línia

Firma a distància a través del mòbil per a les noves contractacions

Recursos naturals

2019

2020

Consum total d'aigua de tota l'empresa (m3)*

5.756,59

4.085,30

Aigua de consum embotellada en l'àmbit de tota l'empresa (litres)

40.752,00

15.483,00

Consum diari d'aigua per empleat (litres/empleat/dia)

30,70

19,35

Consum total de paper (tm)

158,95

122,34

Economia circular i gestió de residus

Mesures per a la reducció de residus

 

  • Eliminació d'aparells que funcionin amb piles.

  • Canvis en el material d'oficina: entre les mesures incorporades hi ha la substitució de piles per altres de recarregables o l'eliminació de plàstics d'un sol ús.

  • Canvi d'impressores tradicionals per d'altres en què el tòner és residu no perillós.

 

Gestió responsable dels residus

2019

2020

Reciclatge d'aparells electrònics i elèctrics (kg)

1.025,0

0,0

Volum de residus biosanitaris (litres)

8,0

3,1

Residus de paper (kg)

13.282,6

9.863,0

Residus de piles (kg)

0,0

86,0

Residus de tòners (kg)

0,0

172,0

Despesa en gestió de residus (EUR)

23.893,3

19.645,6

Residus generats per empleat i dia (kg)

0,08

0,05

Canvi climàtic

Des dels seus inicis, DKV ha centrat la seva política mediambiental en el canvi climàtic principalment per dos motius: El canvi climàtic té conseqüències a curt, mitjà i, sobretot, a llarg termini en el negoci de DKV, ja que té efecte sobre la salut de les persones. També afecta de forma impactant el cor del negoci dels accionistes, entre d'altres, a causa de l'increment de la freqüència dels fenòmens climàtics extrems i el seu impacte econòmic.

Com a prova del compromís que DKV té amb la salut del planeta i la seva protecció, durant l'any 2020 s'ha llançat la campanya “Activistes de la Salut”, en què apel·la directament la societat a involucrar-se de manera directa en causes com la cura del medi ambient, la inclusió de les persones amb discapacitat, l'alimentació saludable, la lluita contra l'obesitat infantil i el benestar de la dona.

A més, durant aquest mateix any s'ha llançat el nou pla estratègic “Planeta Salut”, i DKV fa un pas endavant en la lluita contra el canvi climàtic. Dins aquest pla, està previst calcular les possibles implicacions financeres associades a possibles riscos del canvi climàtic.

Els nostres 10 compromisos davant el canvi climàtic 2020-2030

 

1

Ser la primera asseguradora del país climaticopositiva.

2

Compensar totes les emissions generades per l'empresa des de la seva creació (1932).

3

Calcular i ajudar a reduir les emissions generades pels nostres grups d'interès.

4

Desenvolupar productes, solucions i serveis innovadors davant el canvi climàtic.

5

Plantar almenys un milió d'arbres fins a l'any 2030.

6

Impulsar emprenedors i start-ups que treballen en solucions de salut ambiental.

7

Ajudar la ciència en la difusió de la recerca de l'impacte del canvi climàtic sobre la salut.

8

Combatre la desinformació i les "fake news" sobre ciència, salut i canvi climàtic.

9

Introduir l'impacte climàtic i el vector ambiental en el càlcul del risc de les nostres assegurances de salut.

10

Fixar objectius ambientals i climàtics per a tots els directius de DKV.

 

A més de les accions anteriors per reduir les emissions de CO2, en relació amb les emissions d'abast 3 causades pels viatges

videoconferència

Foment de l'ús de videoconferència

ús AVE

Ús obligatori de l'AVE en comptes de l'avió

cotxes híbrids

 Vehicles híbrids per a la flota comercial 

cotxe compartit

Foment del cotxe compartit dels empleats per als desplaçaments al centre de treball 

Emissions CO2Eq

Emissions calculades d'acord amb el GHG Protocol. Els factors d'emissió provenen principalment de DEFRA, l'Oficina Espanyola de Canvi Climàtic i d'Ecoinvent.​

Abast 1

gasos refrigerants

Consum de gasos refrigerants en aire condicionat

12,53

-69% vs 2019

gas natural

Consum de gas natural

41,66

-21% vs 2019

Abast 2

S'ha calculat segons el factor d'emissió de la comercialitzadora (market-based approach). Segons el location-based approach, les emissions d'abast 2​ serien 578,56 (TN CO2 eq).​

electricitat

Consum d'energia elèctrica

3,75

-31% vs 2019

Abast 3

gas natural

Consum de gas natural

41,66

-21% vs 2019

tren

Desplaçament amb tren

5,58

-71% vs 2019

flota dkv

Desplaçament en flota de vehicles DKV

37,1

-28% vs 2019

cotxe lloguer

Desplaçament en cotxes de lloguer

7,69

-28% vs 2019

cotxe propi

Desplaçament en cotxes propis

74,28

-53% vs 2019

desplaçament lloc de treball

Desplaçament dels treballadors al seu lloc de treball

245,4

-59% vs 2019

consum paper

Consum de paper

138,48

-21% vs 2019

aigua

Consum d'aigua

4,3

-29% vs 2019

tractament residus

Tractament de residus generats

8,26

+2.481% vs 2019

La diferència es deu al tractament dels residus de tòner generats el 2020, ja que el 2019 no es va generar aquest residu.​

emissions béns adquirits

Emissions per béns i serveis adquirits

25,28

-37% vs 2019

taxis

Viatges de negocis (taxis)

2,12

-24% vs 2019

Emissions per teletreball

76,53

S'ha fet una estimació dels consums a les llars dels empleats que han fet teletreball. Per fer-ho s'ha multiplicat el consum mitjà de l'any 2020 de llum, gas i aigua d'una llar (dades tretes de l'IDAE) pel % de persones que estaven en teletreball. Aquest consum mitjà s'ha​ regularitzat a 8 hores de treball i se li ha restat els dies de vacances. A aquests consums mitjans anuals se li ha aplicat el factor d'emissió corresponent.​

Emissions CO2

Total emissions CO2

724,87

-41% vs 2019

Certificats mediambientals

Contribució indirecta al medi ambient

Missió

Conscienciació als grups d'interès

ico-sostenibilidad-60x60

Grup Ekoamigos: ambaixadors de la sostenibilitat a DKV

Calidesa

80% de despesa de la companyia amb proveïdors homologats

Iniciatives ambientals amb els nostres Grups d'Interès

Clients
Assegurança de la llar ecològica

DKV Ecohogar

Ecohogar
#000000
DKV Green
Assegurança de decessos ecològica

Ecofuneral

Ecofuneral
#000000
DKV Green
Evitar desplaçaments

Aplicacions

App QC+
#000000
DKV Green
Empleats
Recollida d'escombraries en platges o ribes

Voluntariat

Voluntariat recollida escombraries
#000000
DKV Green
per ajudar a la reforestació

Plantació d'arbres

Un milió d'arbres
#000000
DKV Green
Referents per influir i conscienciar

Ekoamigos

Ekoamigos
#000000
DKV Green

Iniciatives ambientals amb els nostres grups d'interès