Diversitat

La diversitat a DKV i al grup ERGO

és part de la nostra cultura i estratègia

450
go

A DKV anem més enllà de la no discriminació i creem un canvi cultural que ens permet assolir la "multiculturalitat" i posar l'accent en la diversitat com a valor afegit de l'organització.

La nostra estratègia és la de mantenir un equilibri entre integració i diferenciació (de gènere, edat, nacionalitat, discapacitat). Aquesta harmonia ens permet generar múltiples perspectives, incrementar la creativitat i tenir la capacitat d'estudiar més opcions; tot això, amb un objectiu clar: el creixement de l'empresa i el reforçament del seu valor afegit. 

Apostem per la diversitat, la igualtat i la inclusió

Diversitat, igualtat i inclusió formen part de la nostra cultura i estratègia com a organització. Por eso, ponemos en valor la riqueza que aporta trabajar con personas diferentes entre sí.

Sin tener en cuenta diferencias de género o cualquier otro factor discriminatorio. La igualdad entre hombres y mujeres forma parte de nuestros proyectos estratégicos.

Queremos igualdad d'oportunidades para todas las personas!

Per a DKV, la diversitat i la igualtat d'oportunitats són valors integradors que promouen la inclusió, el respecte i el dret a la conciliació de totes les persones que formen part de la companyia, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Les polítiques de diversitat es gestionen a través del Pla d'igualtat i del programa EFR, en què es treballa per una millora contínua en la igualtat, la diversitat i la conciliació en l'empresa.

La diversitat al grup ERGO

ERGO quiere apoyar y promover la diversidad y el potencial de su personal como parte integral de su cultura corporativa. Un compromiso para crear un entorno de trabajo libre de prejuicios y exclusión, en el que el personal pueda experimentar el ser valorado, independientemente de su género, nacionalidad, creencias religiosas, discapacidades, edad y orientación o identidad sexual. 

Veure mapa interactiu