Observatori sobre la discapacitat

I Estudi sobre hàbits de salut de persones amb discapacitat

450
go

L'objectiu de l'«I Estudi DKV sobre els hàbits de salut de les persones amb discapacitat» és identificar els hàbits de vida saludable de les persones amb discapacitat i també els contextos i les situacions que els permeten fer rutines i activitats per millorar el seu benestar, sobretot sustentat sobre tres pilars: el benestar emocional, el físic/orgànic i el social.

Aquests tres aspectes estan íntimament lligats entre si, i el deteriorament de qualsevol d'aquests suposa el desequilibri i empitjorament dels altres.

Algunes conclusions:

  • El 63,1% de les persones amb discapacitat considera que la seva salut és “regular, insatisfactòria o molt insatisfactòria”

  • Dues de cada tres persones amb discapacitat consideren que el seu estat emocional és indiferent, regular o dolent pel que fa a la seva discapacitat.

  • DKV reclama més atenció sobre els hàbits de vida de les persones amb discapacitat per millorar la seva salut i crear consciència sobre els reptes de salut a què s'enfronten.

Baixa't l'estudi complet

DKV y la discapacidad

DKV ha sido una compañía pionera en su sector en manifestar un compromiso incuestionable que se plasma en diferentes iniciativas que han convertido a la empresa en referencia en esta causa:

  • La creación de la Fundación Integralia DKV

  • Más d'1 millón d'euros destinados a la financiación de proyectos d'entidades sociales d'apoyo a personas con discapacidad a través de la Convocatoria Anual d'Ayudas.

  • El acuerdo con la Fundación Síndrome de Down para ofrecer un seguro privado a personas con este síndrome y sus familiares.

  • Convenio de colaboración con Autismo Madrid para ofrecer un seguro a las personas afectadas.

Este compromiso y conocimiento del sectos de la discapacidad y la voluntad de la compañía de crear un mundo más saludable, impulsa esta primera radiografía de los hábitos de salud de las personas con discapa