Índice de salud en las ciudades 2021

Índex de salut de les ciutats 2021

DKV e IdenCity han creado el Índice de Salud de las Ciudades para ser conscientes de su realidad y actuar sobre potenciales mejoras. 

En este estudio te contamos qué hacen que nuestras ciudades sean más saludables. 

Què passaria si un Índex de Salut ens servís de guia perquè les nostres ciutats fossin més saludables? Això és el que passa amb l'Índex de Salut de les Ciutats de DKV i IdenCity. Actualment, ens trobem en una era d'"infoxicació", en què tenim tota la informació a l'abast d'un clic, però aquesta no sempre s'ajusta a les nostres expectatives. D'una manera molt pràctica i concisa, l'índex de Salut de les Ciutats canvia la manera de veure les dades i posa al servei de la comunitat informació rellevant dirigida a plantejar accions clares i solucionar un veritable repte mundial.  

En què consisteix l'Índex de Salut de les Ciutats?

Això és precisament l'Índex de Salut de les Ciutats, un projecte de DKV Institut de la Vida Saludable i IdenCity, consultora especialitzada en índexs. L'informe reflecteix l'estat de salut de les 50 capitals de província espanyoles i de les dues ciutats autònomes, així com el de la seva població. Però no només es queda aquí, sinó que també analitza els determinants socials que contribueixen que això sigui així. Entre aquests hi ha aspectes urbanístics, socioeconòmics, laborals i comunitaris que permeten ser una pauta per a l'elaboració i avaluació de polítiques públiques. D'aquesta manera, es busca una raó concreta per identificar, o no, el problema i trobar-hi una solució. Es dona un sentit pràctic a tota la informació.

Baixa l'estudi aquí

Com l'analitza?

Per analitzar l'estat de salut i els seus determinants de 52 ciutats espanyoles, l'Índex de Salut de les Ciutats presenta 78 indicadors, que permeten una aproximació al concepte de salut. Aquests 78 indicadors s'agrupen en 5 dimensions i 12 categories:

infografia índex de salut a les ciutats

 

Madrid, Barcelona, València i Saragossa

Ara coneguem millor els resultats obtinguts en l'Índex de Salut de les Ciutats. Malgrat que s'han estudiat fins a 52 ciutats espanyoles, l'Índex se centra en quatre ciutats principals:

Madrid

És la ciutat amb més puntuació general en l'Índex de Salut de les Ciutats, un 73,9%, en comparació amb el 70% de mitjana de les altres ciutats espanyoles. Madrid destaca, juntament amb València, Sevilla, Cadis i Barcelona, per la seva adopció de conductes saludables (consum diari de fruita i verdura, no consum de tabac, etc.). A més, presenta un gran rendiment en tema d'habitatge i equipaments, tenint en compte factors relacionats amb les llars i la rodalia (temperatura adequada, oferta d'habitatge protegit, etc.) 

Igualment que Saragossa, les xarxes familiars i comunitàries són primordials per a la ciutat i això es reflecteix en els resultats.

Tanmateix, té un obstacle que ha de vèncer: la mobilitat sostenible. La ciutat té 0,04 km pedalables per km² de sòl urbà. Una xifra molt inferior si es compara amb altres ciutats, com Barcelona o València.

Barcelona

Amb una puntuació general d'un 71,6% en l'índex, la ciutat té un senyal d'identitat propi:  la mobilitat sostenible. Barcelona té 2,51 km pedalables per km² de sòl urbà, un resultat que posa de manifest la seva aposta per la mobilitat activa.

També és ressenyable la seva atenció sanitària, ja sigui per la dotació en funcionament (sales d'operacions i places en hospital de dia) com pel seu personal mèdic. En canvi, tal com passa en grans ciutats, el seu problema és la segregació espacial. Presenta més concentració de rendes elevades i baixes en diferents barris de la ciutat. Cal no oblidar la relació entre la salut i les condicions socioeconòmiques dels ciutadans. 

València

A València ressalten les conductes saludables de la població. El 53% dels seus habitants consumeix fruita i verdura cada dia. Això ens orienta sobre el grau de promoció de l'alimentació saludable des de la ciutat. A més, la seva infraestructura per a vianants i ciclistes també és important. Juntament amb Barcelona, és de les millors ciutats en mobilitat sostenible. Això mostra el foment de transports com la bicicleta.

Igual que altres ciutats estudiades, el seu punt més feble es concentra en els serveis de salut. Per a aquestes ciutats hi ha una oportunitat de millora en ambulàncies i llits en hospitals públics i privats. De totes maneres, la seva puntuació general és superior a la mitjana. Concretament, un 72,7%.

Saragossa

La ciutat ha aconseguit situar-se pel davant de Madrid, Barcelona i València en anys de vida saludable de la seva població. Concretament, els seus habitants gaudeixen d'una mitjana de 81,57 anys de vida saludable. A més, és una de les ciutats amb millor rendiment en l'àmbit socioeconòmic, especialment en seguretat socioeconòmica, ja que compleix gairebé en la seva totalitat els seus objectius de taxa de pobresa i accés a la salut dental.