Creació de valor

Creació de valor i impacte social

350
go

Societat

Fundació Integralia DKV

La fundació DKV Integralia és una organització sense ànim de lucre fundada per DKV Seguros. La seva missió és la inclusió sociolaboral de persones amb discapacitat i malalties cròniques/degeneratives, amb prioritat en l'alta discapacitat i amb dificultats per incorporar-se al mercat laboral.

Amb aquest objectiu en ment, la fundació ha establert fins a set centres especials de treball (CEE) on presta serveis de contact center, màrqueting digital, consultoria i formació.

Integralia DKV

ACCIÓ SOCIAL 

DKV manté el seu compromís amb el tercer sector i el 2021 ha fet donacions a més de 49 entitats. Algunes de les entitats amb què col·laborem són: Ship2B, Vicente Ferrer, Banc d'Aliments (FESBAL), Open Arms, Amigos de los Mayores, Hospital Sant Joan de Deu-Programa Cuida’m.

Durant l'any, llancem diversos projectes de valor compartit alineats amb la nostra estratègia i els ODS.

Principals iniciatives
Premis Medicina i Solidaritat
#000000

Premis Medicina i Solidaritat

Edició especial COVID-19 dels Premis Medicina i Solidaritat, iniciativa referent en l'àmbit social i de la salut. Els tres guanyadors van rebre 10.000 euros, a més de quatre reconeixements especials a entitats per la seva alta implicació durant la pandèmia.

Marxa solidària
#000000

Marxa solidària

La marxa solidària és l'esdeveniment anual de voluntariat de l'empresa. L'edició de 2021 va comptar amb la participació de 245 voluntaris (empleats, familiars, mediadors…) que van recollir 325,5 quilos d'escombraries.

Plantació bosc Zuera
#000000

Plantació d'arbres

Diverses accions de plantació d'arbres a través de la fundació Plant for the Planet. També vam crear el “Bosc memorial”, un homenatge als 768 clients víctimes del coronavirus, en què es va plantar un arbre en memòria de cadascun d'ells.

Iniciatives COVID-19
#000000

Iniciatives COVID-19

Continuïtat en les iniciatives llançades el 2020 per combatre la COVID-19 (#medicosfrentealcovid, voluntariat amb #mipersonamayor i #conectandoteseguro).

Veure les principals activitats

 

Mesurem l'impacte de les nostres activitats socials segons la metodologia LBG

La nostra contribució als ODS

Clients

El procés de reflexió estratègica fet el 2021 ens ha permès reafirmar el nostre compromís d'entendre i atendre les preocupacions i necessitats dels clients, estant a prop seu per escoltar-los i actuar amb empatia, excel·lència i proactivitat. Per aconseguir els compromisos amb els nostres clients, ens centrem a treballar en el desenvolupament de 6 línies clau:

 • Excel·lència Operacional: assegurar l'excel·lència en les operacions i la qualitat de servei

 • Autoservei: millora de l'ecosistema digital acompanyant el client sempre que ho necessiti

 • Simplicitat: aconseguir que els processos siguin fàcils per als clients, eliminant burocràcia i millorant la usabilitat

 • Omnicanalitat: millora dels canals d'atenció i en la integració de totes les gestions en el CRM per assegurar la visió 360

 • Personalització: oferir un servei personalitzat i que els nostres clients visquin experiències úniques i diferencials

 • Humanització en la relació: perquè tenim clar que la relació entre les persones és el que crea el vincle de les relacions.

GESTIÓ RESPONSABLE DE QUEIXES I RECLAMACIONS

La gestió de les reclamacions dels nostres clients és una eina important que ens permet no només atendre i resoldre qualsevol problema, sinó que també és una oportunitat per incrementar la seva satisfacció a través d'una actitud positiva i d'escolta activa per part de la companyia.

Per assegurar aquesta satisfacció, cerquem facilitar al màxim els canals a través dels quals els assegurats poden contactar amb DKV: de manera presencial, a través del contact center (per telèfon o correu electrònic), directament en el Servei de Defensa del Client per correu electrònic, correu ordinari o a través de l'Àrea de Client a la pàgina web.

Gestió de queixes i reclamacions 2021

Col·laboradors

L'Estatut de compromisos ètics és el marc que orienta el treball de DKV amb els diferents públics externs amb què l'empresa interactua segons els seus valors corporatius.

Proveïdors de serveis generals

Pel que fa a les compres generals, hi ha un procés d'homologació de proveïdors que consta de dues parts:

1. Homologació durant el procés de contractació: els proveïdors que superen els 60 mil euros, prèviament a la seva contractació, hauran d'emplenar el qüestionari d'homologació inicial a la plataforma de compres de DKV.

2. Homologació anual: el Departament de Compres fa una homologació anual de proveïdors a través de la plataforma de compres de DKV, segons els criteris següents:

 • La facturació dels proveïdors a homologar ha de representar almenys el 80% de les despeses generals de la companyia.

 • S'han d'incloure els proveïdors crítics (externalitzacions crítiques)

En qualsevol cas, l'homologació implica l'emplenament del qüestionari d'avaluació inicial amb els temes següents:

1. Informació general (6 preguntes)

2. Compliment normatiu (9 preguntes)

3. Responsabilitat social i negoci responsable (15 preguntes)

4. Gestió mediambiental (8 preguntes)

5. Seguretat i prevenció de riscos laborals (5 preguntes)

6. Qualitat i garanties (4 preguntes)

Novetats en fase d'implementació
 • S'exigirà l'emissió d'una comanda per fer qualsevol contractació d'un proveïdor a DKV. 

 • Nou procés de validació i d'avaluació de proveïdors, que es manifestarà en:

  •  Noves condicions que han de signar tots els proveïdors, que inclouen les condicions generals de contractació, l'acord de confidencialitat, el codi de conducta de Munich Re, l'acord anticorrupció i el Pacte Mundial de l'ONU.

  • Nous qüestionaris d'avaluació de proveïdors, donant prioritat als criteris ESG: Qüestionari de perfil empresarial i qüestionari de perfil ESG.  

Professionals sanitaris

Als professionals mèdics se'ls inclou en el contracte aspectes com: garantir la qualitat del servei, el respecte als DDHH, la no-discriminació als pacients, la seguretat de dades personals i el seguiment de principis ètics i deontològics. A més, través del Pla Col·labora fomentem una relació de valor i confiança amb ells, i reconeixem la seva tasca solidària a través dels Premis Medicina i Solidaritat, que es llancen cada dos anys.

 

Professionals sanitaris

Corredors i agents

Amb mediadors i agents, les contractacions van regulades per la nova directiva europea (IDD), que ja s'està implementant a DKV. Hi ha dos aspectes que cal tenir en compte: el primer té a veure amb l'obligat compliment de la Llei de contracte d'assegurances, i, d'altra banda, es compleix el Codi d'usos i el Pacte ètic de l'assegurança.

A més, DKV està adherit a les bones pràctiques d'Unespa relatives a la salut i sobre el tractament de dades de prenedors, i a l'ampliació aprovada recentment, acordada amb Adecose i altres associacions de corredors. 

En l'àmbit intern, es disposa del decàleg de venda responsable per als mediadors.

Finalment, també es fomenta la contractació digital i es consciencia sobre l'efecte en el medi ambient. 

PROGRAMA MOVIMENT MEDIALIA DKV

A més, a través del programa Moviment Medialia DKV, s'incentiva que els mediadors i agents facin accions de sostenibilitat amb els seus clients i empleats. 

 

Programa DKV Medialia

 

Corredors i agents

Proveïdors d'assegurances generals

Les empreses funeràries i les empreses de reparació amb què es treballa no estan adscrites als protocols que segueixen les empreses dependents de serveis generals. A les empreses funeràries se'ls apliquen uns protocols de control propis (econòmics, estructurals i de qualitat de prestació de servei) inclosos en el projecte SERVIFUN.

A més, alguns proveïdors funeraris compleixen els "Requisits per a la celebració d'un ecofuneral" (de la Fundació Terra) per poder proveir el servei de l'assegurança DKV Ecofuneral. Amb les entitats de reparació s'estableixen uns contractes en què s'inclouen tots els principis ètics de conducta que estableix DKV.

Proveïdors d'assegurances generals

Productes sostenibles

 

Estem integrant l'aplicació dels criteris ambientals i socials des del moment de la creació d'un nou producte i durant totes les etapes del seu desenvolupament fins al seu llançament al mercat. A més, treballem per a la renovació dels productes existents a través de processos d'actualització en què els criteris de sostenibilitat són fonamentals.

Productes sostenibles