DKV està format per 890 professionals compromesos​ que treballen cada dia per fer realitat la nostra missió.

Ser una de les millors empreses per treballar-hi i que així sigui percebut per la societat ens posiciona per atreure i retenir el talent de persones que comparteixen els nostres valors i cultura corporativa.

 

Estratègia de gestió de persones

 

Equip humà

 

L'estratègia de la gestió de persones integra els valors de DKV i està basada en quatre eixos d'actuació:

icona empleats
#000000

Tenir cura dels empleats i incrementar el nivell de compromís dels professionals amb el projecte empresarial

icona proveïdors
#000000

Comptar amb l'equip de professionals més competent del mercat

cuidar empleat
#000000

Identificar, desenvolupar i recompensar la contribució individual dels professionals

qualitat
#000000

Assolir el nivell de qualitat dels serveis prestats d'acord amb els requeriments estratègics

gestió del talent i desenvolupament professional

El desenvolupament professional i la capacitació dels nostres equips és una de les prioritats estratègiques en la gestió de persones. Mostra d'això és que el 2021 vam aconseguir un nou rècord en les hores de formació impartides als nostres empleats. Aquest augment es deu al fet que hem ampliat l'oferta formativa i també oferim més flexibilitat, a través de la formació virtual.

 

Formació

509.339 EUR

Invertits en formació

28

hores de formació no comercial per empleat

 

24.886

participants en formació

Universitat DKV

Universitat DKV

El projecte d'Universitat DKV segueix creixent en nombre d'alumnes (ja en són 374) i en catàleg de titulacions, així com en col·lectius, ja que, a banda d'empleats, xarxa comercial, familiars d'empleats i companys d'Integralia DKV i DAS, s'ha obert la Universitat al col·lectiu de personal sanitari del quadre mèdic, amb oferta de titulacions específiques en salut.

CONCILIACIÓ I DIVERSITAT

Per a DKV, la diversitat i la igualtat d'oportunitats són valors integradors que promouen la inclusió, el respecte i el dret a la conciliació de totes les persones que formen part de la companyia, independentment de la seva edat, sexe, discapacitat, raça, ètnia, origen, religió o situació econòmica o una altra condició.

Les polítiques de diversitat es gestionen a través del Pla d'igualtat i del programa EFR, en què es treballa per una millora contínua en la igualtat, la diversitat i la conciliació en l'empresa.

Durant el 2021 s'ha fet el diagnòstic i l'auditoria retributiva per poder definir el nostre nou Pla d'igualtat. A més, formem part del projecte internacional "Avançant", impulsat pel Grup ERGO, per arribar a l'objectiu d'aconseguir que l'any 2025 el 40% dels llocs de direcció estiguin ocupats per dones. La contractació, el desenvolupament de talent i la promoció interna de dones han estat clau el 2021.

 

Empleats diversitat

Organització del treball i òrgans de representació

Acords de negociació col·lectiva

100%

empleats representats

Representants legals

representants legals

Empresa saludable

La prevenció i l'atenció de la salut i el benestar de tota la nostra organització és fonamental per al desenvolupament de l'activitat de la companyia i forma una part essencial del nostre propòsit per aconseguir una humanitat saludable.

El 2021, hem actualitzat el nostre sistema de gestió d'empresa saludable amb una nova política per adaptar-nos als nous requisits de la norma ISO 45001. Aquesta nova política estableix com a compromisos principals:

 • Protegir la salut i el benestar de la plantilla, com a factor clau per promoure la productivitat, la competitivitat i la sostenibilitat de DKV.

 • Eliminar perills i reduir els riscos per aconseguir la prevenció de lesions i evitar el deteriorament de la salut.

 • Millora contínua amb objectius i metes mesurables i assumibles en funció de les capacitats de l'organització

 • Promoure i implantar estils de vida saludables en l'entorn familiar i en la societat a través de productes i serveis adequats, tot respectant el medi ambient.

 • Involucrar de manera activa totes les persones que integren DKV per construir una cultura positiva en què les persones puguin identificar-se amb els nostres valors.

 • Compliment més enllà de les disposicions legals i normatives en matèria de salut, seguretat i benestar aplicables, som una empresa de referència.

Empresa saludable
Segell AENOR conform
Sistema de gestió de salut i seguretat a la feina
AENOR seguretat laboral
Equip humà
Principals iniciatives de salut i benestar el 2021
 • Paquet d'accions sobre COVID-19, adaptació a ISO 45001 i teletreball.

 • Ampliació dels espais cardioprotegits amb dos nous equips.

 • Ampliació de les consultes de fisioteràpia en sis sucursals.

 • Nou programa de nutrició amb la Universitat de Saragossa, Grup GENUD amb la participació de 40 empleats.

 •  Nova unitat de benestar emocional.