Grup DKV

350
go

La nostra organització

El Grup DKV forma part d'ERGO, un dels principals grups asseguradors europeus i propietat al 100% de Munich Re AG, i està format per:

ERGO Vida i Generales

100%

Logotip DKV

 

Assegurances de Vida i Llar

 

DKV Seguros

100%

Logotip DKV

 

Assegurances de Salut, Accidents, Renda, Llar i Decessos

Unión Médica La Fuencisla

100%

Logotip DKV

 

Assegurances de Salut

DKV Serveis

100%

Logotip DKV

 

Serveis de salut i benestar

Objectius i estratègia

Pla imagina

El pla estratègic llançat el 2021, Imagina 2025, inclou un propòsit actualitzat, missió, valors i eixos estratègics.

“Junts actuem per una humanitat més saludable” és el propòsit, la raó de ser que inspira tota l'estratègia de DKV per aconseguir un creixement sostenible que contribueixi a una humanitat més saludable.

 

Pla Imagina 2025

 

Compromisos de Sostenibilitat ASG 2025

El nou pla estratègic està orientat a contribuir al nostre propòsit, tot responent a les expectatives dels nostres públics.

L'eix estratègic “Crear valor per a tots” és especialment rellevant per impulsar la sostenibilitat, ja que té com a objectiu aconseguir que DKV sigui un líder empresarial amb un model de negoci capaç de crear valor no només econòmic, sinó també ambiental, social i de governança implicant els seus grups d'interès en el propòsit i aconseguint millorar la reputació de la companyia.

L'estratègia de sostenibilitat ASG 2025 és resultat d'un procés de reflexió estratègica obert en què van participar 22 persones de 16 àrees de la companyia amb l'objectiu d'identificar les expectatives ambientals, socials i de governança, actuals i futures, més rellevants per als públics clau de DKV.

Una vegada feta l'anàlisi de les expectatives, es van prioritzar tenint en compte el seu impacte en el negoci i la seva contribució als ODS.

Aquesta anàlisi ha permès definir la nova estratègia i els “Compromisos de sostenibilitat ASG 2025”, que seran activats per 6 equips de treball transversals.

 

ODS 2021

Diàleg amb grups d'interès

Una de les principals eines de què disposa la companyia és el fòrum de diàleg obert, un esdeveniment anual que persegueix la transparència i el contacte pròxim amb els nostres públics.

En aquesta trobada s'exposen els reptes a què s'enfronta l'empresa, el context en què es produeixen, què fa l'empresa en aquest sentit i una proposta de preguntes per iniciar el diàleg amb els assistents.

Diàleg amb grups d'interès

En la VIII edició, celebrada el 2021, el repte abordat va ser com es pot millorar la relació amb els nostres principals grups d'interès: clients, professionals, proveïdors de salut, proveïdors de serveis generals i mediadors?

 

resultats 2021 i perspectives 2022

primes

volum de primes

793,2

Milions d'EUR

↑ 8%

Resultats abans d'impostos

Resultat NET

45

Milions d'EUR

↑ 8%

Informació fiscal

Contribució fiscal

Grup DKV

11,4

Milions d'EUR

Espanya

Impostos pagats a Espanya

100%

Perspectives per al 2022

La prolongada incertesa del context actual ens obliga a ser extremadament cautelosos. Sembla que el panorama econòmic no millorarà al ritme esperat prèviament i no es considera que l'entorn per a l'activitat asseguradora ho faci de manera significativa; s'accentua, per tant, la forta competència al sector de la salut.

Per fer front a aquests riscos, DKV continuarà amb la seva política d'identificació, prevenció i seguiment amb l'objectiu de minimitzar els seus impactes i, en la mesura del possible, convertir aquests riscos en avantatges competitius.