Com a companyia especialitzada en salut i socialment responsable, DKV manté una preocupació constant pel creixement sostenible mitjançant la integració de criteris ambientals, d'estalvi i eficiència energètica.

 

POLÍTICA MEDIAMBIENTAL I SISTEMA DE GESTIÓ

La protecció de medi ambient és un dels vessants del programa de sostenibilitat de DKV, que forma part de l'estratègia mateixa de l'empresa i que ha cristal·litzat en la política mediambiental i energètica de la companyia. Per bé que l'activitat del sector assegurador no té un alt impacte ambiental sobre l'entorn, la direcció de DKV, en el seu compromís amb la millora contínua, la prevenció de la contaminació i la lluita contra el canvi climàtic, defineix aquesta política com a element clau del seu sistema de gestió, i té com a premissa principal el compliment dels principis següents:

1. Complir la legislació mediambiental i energètica.

2. Prevenir la contaminació a través de mesures de protecció del medi ambient.

3. Incorporar un model de gestió orientat a minimitzar els impactes ambientals.

4. Col·laborar en projectes de millora ambiental i energètica.

5. Implantar aquesta política com a referent per establir programes de gestió ambiental i energètica.

6. Sensibilitzar els empleats.

7. Difondre aquesta política mediambiental i energètica entre tots els grups d'interès (clients, proveïdors, col·laboradors, etc.)

8. Promoure la recerca sobre l'impacte del medi ambient sobre salut.

Certificats ambientals

Empremta ambiental

Consum d'energia

MESURES PER A LA REDUCCIÓ DE CONSUM ELÈCTRIC
 • Compra de l'energia verda des del juliol de 2015.

 • Eliminació massiva dels arxius digitals innecessaris dels servidors per reduir el consum energètic.

 • Projecte EKOsucursals en reformes de les actuals oficines o en noves:

  • Il·luminació d'alta eficiència i tecnologia LED.

  • Climatització eficient.

  • Ventilació amb recuperació de calor.

  • Materials sostenibles.

Com a fonts calorífiques s'utilitzen el gas natural, l'energia elèctrica i les calderes de biomassa.

electricitat

consum d'electricitat

2.139.10 MWH

100% subministrat com a energia verda a Espanya

Consum de primeres matèries: aigua i paper

MESURES PER A LA REDUCCIÓ d'aigua i paper
 • Cisternes de doble descàrrega i aixetes amb aeradors.

 • Canvis en la política de compres del paper (reciclat + FSC i TFC).

 • Edicions digitals dels quadres mèdics.

 • Impressions a doble cara i qualitat més baixa.

 • Recepta electrònica privada i consultes virtuals.

 • Projecte de contractació digital.

 • Signatura a distància a través del mòbil per a les noves contractacions.

consum aigua

Consum d'aigua

17,3 m3 

per empleat i dia

consum paper

Consum de paper

0,45 kg

per empleat i dia

Economia circular i prevenció de residus

Mesures per a la reducció de residus
 • Eliminació d'aparells que funcionin amb piles.

 • Material d'oficina sostenible.

 • Impressores amb tòner reciclable.

 • Donació a la Fundació NASCO de 250 equips.

Residus

Residus generats 

0,04 kg

per empleat i dia

Canvi climàtic

Des dels inicis, DKV ha centrat la seva política mediambiental en el canvi climàtic principalment per dos motius: El primer és que el canvi climàtic té conseqüències a curt, mitjà i, sobretot, a llarg termini en el negoci de DKV, ja que té efecte sobre la salut de les persones. El segon, que també afecta de forma impactant el cor del negoci dels accionistes, entre d'altres, a causa de l'increment de la freqüència dels fenòmens climàtics extrems i el seu impacte econòmic.

El 2020 es va llançar el nou projecte estratègic “Planeta Salut”, amb el qual DKV fa un pas endavant en la lluita contra el canvi climàtic.

 

Compromisos 2030

 

 

Petjada de carboni
Petjada de carboni

 

Iniciatives ambientals amb els nostres grups d'interès

DKV creu fermament que l'activitat responsable d'una companyia va molt més enllà de la seva política interna d'estalvi energètic o de despesa de paper, i per això posa en marxa iniciatives per involucrar i conscienciar els seus grups d'interès:

Per als clients
Ecohogar
#000000

DKV posa a la seva disposició productes plenament sostenibles i respectuosos amb el medi ambient, com el cas de les pòlisses DKV Ecohogar i DKV Ecofuneral.

App QC+
#000000

Es promou l'ús d'aplicacions i gestions en línia per evitar desplaçaments i reduir així la petjada de carboni.

#000000

Creació d'un bosc memorial en record de clients morts per la COVID-19.

Amb els treballadors
Ekoamigos
#000000

Programa EKOamig@s, per sensibilitzar al lloc de treball sobre temes mediambientals

Voluntariat recollida escombraries
#000000

Accions de voluntariat com plantació d'arbres o recollida d'escombraries a les platges o a les ribes dels rius.

Amb la societat
Observatoris
#000000

L'Observatori DKV de Salut i Medi Ambient, una publicació anual, iniciativa de DKV i la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES).

Blog 360 Societat
#000000

Blog DKV 360, que té com a objectiu abordar els reptes socials i mediambientals als quals, de manera individual o col·lectiva, ens enfrontem en el segle XXI.