Informes

Menys bla-bla-bla, més transparència

Informe anual 2021

Informe corporatiu integrat 2021

Un dels nostres compromisos amb els diferents públics és la transparència de la gestió, dels valors i dels compromisos; per això, t'informem dels nostres resultats econòmics, de la nostra política empresarial i del detall sobre la manera de treballar amb els nostres clients, empleats, mediadors i proveïdors.

Altres informes

  • Sostenibilitat d'inversions financeres d'ERGO Vida. Veure aquí

  • Informes de situación financiera y de solvencia:

Necessites un informe anterior?