Mesures COVID-19

MESURES COVID

Com a asseguradora socialment responsable, el nostre compromís davant la COVID-19 ens porta a adoptar les millors solucions possibles per garantir la prestació de serveis en les millors condicions.

Per al nostre PERSONAL

 • Manteniment dels llocs i les condicions de treball.

 • Protocols d'actuació davant la COVID-19 adequats a cada centre de treball.

 • Realització de tests serològics previs a la reincorporació presencial.

 • 70,8% de la plantilla teletreballant.

 • Formació en línia.

 • Comunicació interna contínua.

 

Per a la nostra CLIENTELA

 • Atenció per WhatsApp.

 • Descomptes en material de prevenció a través de DKV Club Salud y Bienestar.

 • Salut digital i suport emocional a través de l'app Quiero cuidarme Más.

 • Cita en línia a les sucursals de Madrid, Barcelona i Saragossa.

 • Ajust de cobertures i opcions de pagament personalitzades.

 • Reforç del suport a línies mèdiques, Metge 24 hores i consultes mèdiques.

 

Per al personal sanitari

 • Plataforma de telemedicina integrada disponible per a tots els professionals i centres concertats.

 • Pròrroga ampliada de l'assegurança de vida i indemnització diària per ingrés hospitalari en facultatius afectats per COVID-19.

 • Solucions personalitzades en acceleració de pagament d'honoraris i prestacions.

Per a les nostres entitats proveïdores

 • Portal de proveïdors.

 • Procés d'homologació de proveïdors responsables.

 

Per a la societat

 • Telemedicina gratuïta per a tots a través de la iniciativa MédicosfrentealCOVID.org.

 • Lluita contra la desinformació: Menys rumors falsos, més rigor científic.

 • Web amb consells de prevenció i informació sobre la COVID-19.

 • Ús segur de la tecnologia per a col·lectius desafavorits.

 • La meva persona gran: voluntariat telefònic per a gent gran.

 

Per a l'empresa

 • Protocols d'actuació i infografies.

 • Formació sobre mesures de prevenció i neteja.

 • Formació sobre processos de certificació COVID.

 • Consultoria especialitzada.

 • Guia amb recomanacions personalitzada.

 • Pregunta a l'expert, resolució de dubtes urgents.

 • Servei de compres de material de prevenció.

Per a la nostra xarxa comercial

 • Suport al canal de Call Center.

 • Accions per ajudar agents i mediació a millorar la seva presència digital.

 • Pla d'ajudes a emprenedors de la Xarxa Exclusiva, oficines i agències.