DKV Innolab llança la 1a edició dels Reptes DKV per a la captació d'idees innovadores de salut mental

Dins la seva estratègia d'Innovació Oberta, DKV Innolab cerca solucions innovadores de salut mental que puguin donar resposta als principals reptes de salut mental.

DKV Innolab forma part de Barcelona Health Hub
Llegir-ne més

DKV Innolab llança la primera edició dels Reptes DKV, convocatòries d'Innovació Oberta per a la identificació i captació d'idees i solucions innovadores. Per a aquesta primera convocatòria, DKV Innolab ha col·laborat amb la Xarxa d'Innovació de Noves Tecnologies en Salut Mental (TECSAM), i participa amb el seu Repte DKV dins del I Concurs d'Innovació en Salut Mental Xarxa TECSAM. La Xarxa TECSAM uneix els principals grups de recerca en salut mental i tecnologia del territori català. Té com a objectiu generar sinergies internes i externes per accelerar l'arribada a la societat dels seus resultats de recerca i contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones. Aquest projecte ha estat cofinançat per la Unió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER).

Amb aquesta primera edició, DKV Innolab cerca solucions innovadores de salut mental en el mercat que puguin donar resposta als principals reptes de salut mental de la població i aportar valor a l'ecosistema DKV.

Aquesta és la primera de moltes convocatòries que llançarà DKV Innolab dins la seva estratègia d'Innovació Oberta, una unitat que treballa en una línia de suport als innovadors i ofereix serveis d'acceleració per a les diferents fases dels projectes, i en la línia de captació d'innovació del mercat. En aquest sentit, DKV Innolab té com a objectiu captar la innovació del mercat que ofereixi valor tant a la població com a DKV.

La metodologia d'adopció de DKV consisteix en el llançament de reptes anuals en què es recolliran i seleccionaran les millors solucions i les més innovadores que donen resposta al repte. En una segona fase, DKV atorgarà un primer premi, que consistirà en un acord de col·laboració per fer un pilot amb DKV. Els altres guanyadors rebran com a premi els programes Innolab de suport a l'arribada al mercat, i tots els finalistes rebran el certificat DKV de Salut Positiva Intel·ligent (S+i).

El Repte DKV de Salut Mental

Fa molts anys que DKV aposta per la salut mental com a àrea de focus, i s'han posat en marxa nombroses iniciatives i projectes per abordar els diferents reptes presents en aquest àmbit. Seguint aquest treball, DKV Innolab s'ha associat a la Xarxa TECSAM per llançar la seva primera convocatòria de captació d'innovació dins del I Concurs d'Innovació en Salut Mental Xarxa TECSAM, en què DKV Innolab participa com a soci, actuant com a codissenyador i cofundador del seu Repte DKV, i com a jurat i amfitrió de la cerimònia de lliurament de premis. El concurs també té el Clúster de Salut Mental de Catalunya com a soci.

El I Concurs d'Innovació en Salut Mental Xarxa TECSAM vol trobar solucions que donin resposta a reptes com la detecció precoç i la prevenció en salut mental, la qualitat de vida, l'estigma i l'exclusió de persones amb problemes de salut mental, grups vulnerables, salut mental a la feina i en les dones, envelliment i soledat, i suïcidi.

El concurs es divideix en dues categories, en funció de l'estat de maduresa del projecte. En la primera, finançada per la Xarxa TECSAM, poden fer la sol·licitud per a idees i solucions en estat primerenc. Aquí, la Xarxa TECSAM aporta dos programes de mentoria com a premis per a dos guanyadors.

La segona categoria correspon al Repte DKV, en què se cerquen solucions més madures, que hagin passat algun tipus de validació. Els premis d'aquesta categoria els ofereix DKV, incloent-hi l'acord de col·laboració amb DKV per fer un pilot com primer premi, i un segon que consta d'un programa de mentoria impartit per l'equip Innolab.

Els projectes podran fer la sol·licitud des del 30 de maig fins al 15 de juliol de 2022. Se seleccionaran 20 finalistes que presentaran el seu pitch a la jornada de lliurament de premis que es farà a les instal·lacions de DKV Innolab (dins del BHH) el 15 de setembre. Durant aquesta jornada, un jurat avaluarà les propostes i seleccionarà dos guanyadors per categoria. Els quatre guanyadors podran presentar la seva solució al Mental Health Innovation Day a l'octubre, quan començarà també l'execució dels premis.

Ocultar