Pla de negoci responsable

20 anys desenvolupant iniciatives de negoci responsable per impulsar un món més saludable

El nostre Pla de Negoci Responsable és transversal a tota la companyia i s'emmarca en l'eix del Pla Voluntat: “Ser la companyia preferida per les seves actuacions responsables”, pel seu impacte positiu en la confiança i reputació de DKV.

Des del seu llançament el 2016, l'estratègia de Negoci Responsable s'ha integrat en el negoci de manera transversal, mitjançant la implicació de les àrees clau de la companyia en el desenvolupament de projectes. Aquesta integració permet que el departament de Negoci Responsable adopti un rol de facilitador o impulsor, segons el que calgui. Com a part d'això, hem identificat nou compromisos per al 2020, sobre els quals s'està treballant des de totes les àrees de la companyia.

GESTIÓ RESPONSABLE

· Reporting, auditoria i certificacions.

· Mesurament impacte i contribució a ODS.

· Valors corporatius.

· Sistema de gestió ètica.

· Reputació.

 

IMPLICACIÓ DELS GRUPS D'INTERÈS

· Mediadors: Medialia.

· Professional sanitari: Pla col·labora.

· Empleats: RSC interna i voluntariat.

· Societat: Premis Medicina i Solidaritat.

· Fòrum anual de diàleg obert.

 

innovació d'impacte

· DKV Impacta.

· Suport a startups impacte social amb Ship2B.

· Projectes innovació. d'impacte vinculats a l'oferta (DKV Ecofuneral, DKV EcoHogar, TEA Madrid).

· Compromís amb el medi ambient.

· Llibre Seguros para Dummies.