DKV, un bon lloc de treball

11 anys consecutius en el rànquing i entre les deu millors empreses del Best Workplaces d'Espanya

450
go

Per la igualtat de gènere

Hem posat en marxa un Pla d'Igualtat promogut per la representació legal del personal de la companyia. Entre les seves funcions hi ha:

 • Garantir que els processos de selecció es compleixin amb criteris d'igualtat.

 • Recollir informació en les enquestes sobre discriminació i assetjament.

 • Subvencionar la formació reglada per facilitar l'increment dels nivells de formació i disminuir les diferències associades a sexe i formació.

 • Estudiar les competències salarials per sexe.

 • Atorgar un permís retribuït des de la setmana 37 de gestació per a les futures mares.

 • Procedir en casos d'assetjament per sexe.

 • Elaborar un estudi anual de diferències salarials per sexe i categoria professional.

 

Per la conciliació

 • Facilitats per al teletreball.

 • Facilitats per gestionar ajudes en cas de tenir familiars dependents.

 • Horaris especials per a determinades situacions familiars.

 • Horari de reunions de feina limitat perquè no s'allargui la jornada laboral o si algú ha de fer un viatge de tornada al seu domicili.

 • Horario especial en caso de problemas con descendientes o ascendentes.

 • Permís de paternitat de 18 dies (superior al que estableix la llei).

 • Ampliación del permiso de maternidad en caso de descendientes con enfermedades.

 • Permisos para acompañar al médico a ascendientes dependientes o que padezcan alguna enfermedad grave.

 • Permisos per a tutories i reunions de l'escola.

 • Permisos per treballar en projectes solidaris.

 • Permisos para la adopción internacional.

 • Permiso retribuido desde la semana 37 de gestación hasta la fecha del parto.

 • Assistència a persones grans a preu de cost, el tiquet de llar d'infants es descompta directament de la nòmina per gaudir d'un estalvi fiscal, etc.

 

Amb incentius a la formació

Per incentivar la formació i el desenvolupament dels nostres professionals, també facilitem:

 • Permís el dia anterior a l'examen.

 • Opcions perquè la formació s'inclogui dins la jornada laboral.

Amb mecanismes de denúncia

Creem la figura de l'assessor ètic##1## a disposició del personal perquè pugui acudir-hi i, de manera anònima i confidencial, resoldre i comunicar els seus dubtes o reclamacions relacionades amb l'aplicació del##1## Codi de conducta i de l'Estatut de compromisos ètics##1## de la companyia.##1## 

També hi ha a disposició dels treballadors un portal de denúncies.

Per un bon ambient de treball

Un Codi de conducta orienta el nostre treball segons una política de responsabilitat i sostenibilitat empresarial i valors corporatius d'excel·lència, treball en equip, orientació a resultats, innovació i empatia.

Proporcionem a tot el nostre personal directrius per a una conducta adequada respecte del seu tracte amb els companys i companyes i amb els càrrecs superiors, amb la clientela i amb el públic en general.