Com plantarem un milió d'arbres

10 principis DKV per a la restauració forestal i contra el canvi climàtic

 

Sabem que no existeix una solució única per a la mitigació del canvi climàtic. La majoria de les accions necessàries, com ara la transformació del model energètic, els impostos al carboni o els canvis en la dieta i la mobilitat, requereixen acció política, compromisos del sector privat i recursos financers.

Però també sabem que restaurar boscos naturals és una bona estratègia de mitigació climàtica, atès el seu potencial per capturar carboni, juntament amb la creació d'hàbitats per pal·liar la crisi de biodiversitat.

Mitigar el canvi climàtic

Restaurar els boscos i preservar els existents pot contribuir a reduir més d'un 25% el CO2 acumulat en l'atmosfera.

Segons l'informe de 2019 del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), si seguim contaminant al ritme actual, d'aquí a 12 anys els efectes sobre el clima global seran irreversibles.

No només és necessari reduir i aturar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, sinó també extreure el carboni acumulat en l'atmosfera per mitigar l'escalfament global. 

Restauració forestal basada en la ciència

 

DKV Seguros defineix els principis i requisits tècnics que seguiran les plantacions d'“Un milió d'arbres” a partir del coneixement científic actual. La iniciativa de DKV pretén contribuir a la mitigació climàtica promovent projectes de restauració forestal, però no de qualsevol manera. Col·laborem amb centres de recerca d'ecologia forestal per assegurar la idoneïtat i la viabilitat de les nostres plantacions. 

 

10 principis DKV per a la reforestació i restauració forestal

1

La restauració dels boscos naturals és una estratègia amb un propòsit múltiple: mitigació climàtica, recuperació d'hàbitats i provisió de serveis ecosistèmics.

2

També és una actuació més en les estratègies de mitigació del canvi climàtic i no una solució única.

3

Entenem la restauració en el seu sentit més ampli: tant plantacions noves com la conservació i gestió dels boscos preexistents. 

4

Prioritzem la resiliència a llarg termini dels boscos i del paisatge que els acull, amb una distribució i gestió adequades dels boscos preexistents, els apareguts de manera espontània i els de nova plantació. 

5

Prioritzem la recuperació de la funcionalitat ecològica a escala de rodal forestal.  

6

Prioritzem la recuperació de la funcionalitat ecològica a escala de paisatge. 

7

Apostem pels paisatges complexos i pels mosaics agroforestals per evitar la propagació de grans incendis i afavorir la diversitat d'hàbitats i d'espècies. 

8

Fem servir tècniques de reforestació avançades, tant en la selecció dels llocs, de les espècies i dels plançons com en l'aplicació de tècniques de plantació per assegurar la supervivència, en la mesura del possible. 

9

Sempre que sigui possible, impliquem les parts interessades (científics, conservacionistes, propietat del terreny, agricultors i ramaders, administracions, etc.) en la presa de decisions sobre la gestió i la conservació.

10

Comptem amb experts per guiar les accions de restauració, en particular amb el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals (CREAF).

Veure'n més

Restor

Evolució de les plantacions

Som transparents. Hi ha arbres que creixen i d'altres que no. Hi ha terrenys on hem plantat arbres, però també hem restaurat l'ecosistema amb arbustos. Fins i tot espais on col·laborem amb la gestió forestal com a eina de restauració de l'ecosistema.

Explora l'evolució temporal dels nostres projectes amb imatges via satèl·lit.