Un milió d'arbres per ajudar a mitigar el canvi climàtic
 

La visió de DKV Seguros sobre canvi climàtic i restauració forestal

Restaurar els boscos de la Terra i preservar-ne els existents pot contribuir a reduir més d'un 25% el CO2 acumulat en l'atmosfera. Segons el informe de 2019 del Panell Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC), si seguim contaminant al ritme actual, d'aquí a 12 anys els efectes sobre el clima global seran irreversibles. No només és necessari reduir i aturar les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, sinó també extreure el carboni acumulat en l'atmosfera per mitigar l'escalfament global.

"No només hem de reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle, també hem d'extreure el carboni ja acumulat en l'atmosfera".

Una de les solucions que proposa l'IPCC per a la mitigació del canvi climàtic és la restauració d'hàbitats amb les denominades solucions basades en la natura (SbN), encaminades a retenir el carboni en boscos, sòls, pastures i zones humides. Les SbN poden arribar a acumular fins a un terç de les reduccions d'emissions requerides per al 2030 per complir els objectius de l'Acord de París.

"Restaurar els boscos de la Terra i preservar-ne els existents pot contribuir a reduir més d'un 25% el CO2 acumulat a l'atmosfera"

Atès el seu potencial per capturar carboni, restaurar boscos s'ha convertit en una de les estratègies de mitigació climàtica. Però la restauració també proporciona beneficis addicionals com ara hàbitats [2] per pal·liar la crisi de biodiversitat [3] i proveir serveis ecosistèmics [4]. Per això, en el marc del pla Planeta Salut contra el canvi climàtic i per la salut planetària, i com a signataris de la iniciativa TogetherWithNature, a DKV també ens comprometem amb la restauració forestal. 

Plantació Bruc

 

Les solucions basades en la naturalesa, per si soles, no poden frenar l'emergència climàtica

La Terra és la llar de 3.000 milions d'arbres [5], dels quals gairebé la meitat existien abans de la civilització humana. Hi ha encara espai natural per a 1.000 milions d'arbres nous. El potencial de restauració assoleix més de 2.000 milions d'hectàrees (Mha) de terres desforestades i degradades a tot el món on seria possible fer algun tipus de restauració. Segons altres estudis [6], 678 Mha serien actualment idònies per a la regeneració natural del bosc i contribuirien immediatament a la mitigació de l'escalfament.

“Només hi ha la meitat dels arbres que hi havia al planeta Terra abans de la civilització humana”

En qualsevol cas, les SbN no són una solució miraculosa contra el canvi climàtic, atès que han d'anar acompanyades de la reducció d'emissions de tots els sectors per complir els objectius de l'Acord de París de 2015. La urgència de la crisi climàtica creixent requereix desplegar simultàniament múltiples estratègies de mitigació per limitar l'escalfament global. Per ser solucions climàtiques eficaces, les SbN, com la restauració forestal, la gestió i la conservació forestal, la reforestació o la regeneració natural, han de ser part d'una estratègia més àmplia per protegir la natura i abordar l'escalfament global. A més, la regeneració dels boscos naturals no hauria de substituir la protecció i la gestió dels boscos ja existents, que ja emmagatzemen enormes reserves de carboni [7].

“La urgència de la crisi climàtica creixent requereix desplegar simultàniament múltiples estratègies de mitigació per limitar l'escalfament global.”

 

Salud planetaria: més enllà de la compensació de carboni

Per això, des d'un enfocament multilateral, DKV aborda diferents línies d'actuació per mitigar les seves emissions i tenir un impacte positiu en el clima. Entenem que no hi ha una solució única per a la mitigació del canvi climàtic. La majoria de les accions necessàries (per exemple: transformacions en el sector energètic, impostos al carboni, canvis en la dieta i en la mobilitat, etc.) necessiten voluntat política, compromisos del sector privat i recursos financers per a la seva realització.
 
A DKV també incorporem la visió de salut planetària al nostre concepte de salut, definida segons The Lancet [8] com “l'èxit del nivell més alt possible de salut, benestar i equitat a tot el món mitjançant una atenció assenyada als sistemes humans —polítics, econòmics i socials— que conformen el futur de la humanitat, i als sistemes naturals de la Terra que defineixen els límits ambientals segurs dins els quals la humanitat pot florir. En poques paraules, la salut planetària és la salut de la civilització humana i de l'estat dels sistemes naturals de què depèn”. Abordar aquesta definició significa tenir en compte no només la salut humana, sinó també la salut dels ecosistemes en què la nostra vida se sustenta. 

En el marc del nostre pla contra el canvi climàtic i per la salut planetària “Planeta Salut” i com a signataris de la iniciativa TogetherWithNature, volem abordar la restauració de paisatges forestals com una de les línies d'actuació protagonistes a favor de la salut del planeta. Que també és la nostra. 

Bosc memorial Bruc

 

Línies d'acció vinculades a la restauració forestal en el pla de canvi climàtic de DKV “Planeta Salut”

Les accions de plantació d'arbres i restauració del paisatge forestal a DKV persegueixen 3 objectius principals:

  • Compensar las emisiones de CO2 de la propia actividad de la compañía desde su fundación (1932). En paral·lel, la companyia redueix les emissions vinculades a la seva activitat redissenyant processos i millorant l'eficiència de les seves instal·lacions.

  • Vincular l'experiència de l'assegurat amb els projectes de restauració forestal a través dels productes, serveis i solucions de DKV.

  • Difondre l'activisme i facilitar la participació en projectes de mitigació del canvi climàtic entre els seus grups d'interès (proveïdors, agents, mediadors, clients, etc.) per promoure la restauració forestal a gran escala.

Plantació Bruc

 

Vols saber-ne més? Referències bibliogràfiques


1. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/09/IPCC-Special-Report-1.5-SPM_es.pdf
2. Lamb, D., Erskine, P. D. & Parrotta, J. A. Restoration of degraded tropical forest landscapes. Science 310, 1628–1632 (2005).
3. Brondizio, E. S., Settele, J., Díaz, S. & Ngo, H. T. (eds) The Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services https://ipbes.net/global-assessment (IPBES, 2019).
4. https://ec.europa.eu/environment/nature/ecosystems/index_en.htm 
Bastin, J., et al. The global tree restoration potential. Science 365, 76–79 (2019).
5. Cook-Patton, S.C., Leavitt, S.M., Gibbs, D. et al. Mapping carbon accumulation potential from global natural forest regrowth. Nature 585, 545 – 550 (2020). https://doi.org/10.1038/s41586-020-2686-x
6. Goldstein, A. et al. Protecting irrecoverable carbon in Earth’s ecosystems. Nat. Clim. Chang. 10, 287 – 295 (2020).
7. https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)61038-8/fulltext