Plantació Bosc dels Saragossans

Bosc dels Saragossans

Restaurar espais naturals per omplir d'arbres la ciutat de Saragossa: un llegat per a futures generacions

Desembre, 2021

450
go

S'han plantat 3.500 arbres i arbustos als afores de la ciutat de Saragossa, per recuperar un bosc mediterrani.

El Bosc dels Saragossans és una iniciativa de l'Ajuntament de Saragossa que pretén plantar un arbre per cada habitant de la ciutat fins a arribar als 700.000 arbres.

DKV Seguros va ser una de les primeres empreses a contribuir amb aquesta iniciativa per afavorir l'exposició a la naturalesa i incrementar les àrees verdes urbanes al municipi.

 

Bosc Saragossà 1
Reverdir també les ciutats

SALUT AMBIENTAL A LA CIUTAT

A més de plantar arbres per contribuir a la mitigació del canvi climàtic, DKV promou la recuperació d'espais verds a les zones periurbanes de les ciutats.

La contaminació atmosfèrica, el soroll i la falta d'espais verds provoquen entorns urbans que acaben resultant hostils per a la nostra salut. Contribuir a la renaturalització de les nostres ciutats per millorar la salut humana és un dels objectius del projecte Un Milió d'Arbres de DKV.

Fitxa de la plantació

#000000

Localització

Vedat de Peñaflor, Saragossa
Veure mapa

#000000

Àrea d'intervenció

4,4 hectàrees (2.100 arbres i 1.400 arbustos, dels quals 604 corresponen al projecte Bosc Memorial)

#000000

Col·laboradors

#000000

Data plantació

21 de desembre de 2021

Espècies plantades

 • Pinus halepensis (pi blanc) 

 • Juniperus thurifera (savina)

 • Quercus ilex sub. Ballota (carrasca) 

 • Rhamnus lycioides (arç negre)

 • Quercus coccifera (garric)

 • Juniperus phoenicea (savina)

 • Juniperus oxycedrus (ginebre)

 • Rhamnus alaternus (aladern)

 • Pinus halepensis (pi blanc, pi bord, pi garriguenc)

 • Juniperus thurifera (savina)

 • Quercus ilex sub. Ballota (carrasca)

 • Rhamnus lycioides (arç negre)

 • Quercus coccifera (garric)

 • Juniperus phoenicea (savina)

 • Juniperus oxycedrus (ginebre)

 • Rhamnus alaternus (aladern)

Tipus d'actuació

Parcel·la agrícola que es recupera per a la integració de l'espai natural i amb l'objectiu de crear un gran bosc embornal de carboni i recuperar la vegetació del bosc mediterrani.

La plantació de les espècies arbòries seleccionades s'ha fet en bosquet, respectant els marcs de plantació de cadascuna d'elles. S'han creat massissos arbustius entre àrees boscoses i taques d'estrat herbaci en zones seleccionades. La densitat de plantació és de 800 peus/ha.

La diversitat estructural des d'un punt de vista ecològic i l'alternança dels ecosistemes es respecten amb el disseny de les reforestacions en el marc del Bosc dels Saragossans, evitant generar espais forestals continus, diversificant els estrats vegetals i augmentant la biodiversitat en espècies vegetals i en l'estructura vertical del bosc.

S'han plantat 2.100 arbres i 1.400 arbustos, dels quals 604 arbres corresponen al projecte Bosc Memorial.

Evolució de les plantacions

Restor

Som transparents. Hi ha arbres que creixen i d'altres que no. Hi ha terrenys on hem plantat arbres, però també hem restaurat l'ecosistema amb arbustos. Fins i tot espais on col·laborem amb la gestió forestal com a eina de restauració de l'ecosistema.

Explora l'evolució temporal dels nostres projectes amb imatges via satèl·lit.

Veure'n més