COMPENSACIÓ D'EMISSIONS (ZERO CO2)

Reduint i compensant la petjada de carboni per fer front a la crisi climàtica

450
go

El Grup DKV compensa les emissions de CO2 de la seva empremta operacional amb un projecte de plantació forestal i accions de voluntariat de medi ambient amb empleats de DKV.

Plantación Zuera 2022

Promovent l'acció climàtica

CeroCO2 és una iniciativa posada en marxa el 2005 que proposa accions concretes per a la cura del clima, tot facilitant i promovent la implicació de tots els actors socials.

L'objectiu de CeroCO2 és reduir l'impacte provocat en el clima com a conseqüència del desenvolupament d'una activitat i facilita a les organitzacions la compensació de les emissions de carboni que no s'han pogut reduir de manera directa.

Plantació bosc Zuera

Bosc de Zuera

Voluntaris de DKV van contribuir a reforestar el viver abandonat de Soto de Salz, un terreny cedit pel Govern d'Aragó, a la vora del riu Gállego. Es tracta d'un projecte de reforestació per a la compensació voluntària de carboni de les entitats espanyoles seguint els criteris dels estàndards internacionals del mercat voluntari de carboni dins la plataforma CO2*.

Aquesta massa forestal contribuirà a l'absorció de diòxid de carboni de l'atmosfera, que emmagatzemarà als diferents dipòsits de carboni. L'activitat d'aquest projecte pretén revalorar ecològicament la zona, mitjançant la plantació d'espècies de ribera autòctones. S'ampliarà l'hàbitat d'espècies d'alt interès faunístic com la llúdria, el milà real, la tortuga de rierol, la tortuga europea o la madrilla, entre d'altres.

Font: Fundació Global Nature

Plantació Amazònia peruana

Amazònia peruana

CeroCO2 contribueix amb el projecte de conservació de l'Amazònia a Madre de Dios, al Perú, per compensar la petjada de carboni de les activitats i del cicle de vida de totes les pòlisses de DKV Seguros.

L'Amazònia peruana es troba en gran risc de desforestació, especialment després de la construcció de la carretera transoceànica que travessa la selva, a causa dels agricultors, ramaders i taladors il·legals.

Aquesta acció s'emmarca dins del principi 3 de DKV per a la reforestació i la restauració forestal: “Entenem la restauració en el seu sentit més ampli: tant plantacions noves com la conservació i la gestió dels boscos preexistents”.

Fitxa de la plantació bosc de Zuera

#000000

Localització

#000000

Àrea d'intervenció

11 hectàrees (5.800 arbres)

#000000

Col·laboradors

#000000

Data d'intervenció

Anualment, des del febrer de 2014 fins al febrer de 2017

Espècies plantades

  • Populus nigra (àlber negre)

  • Populus alba (àlber blanc)

  • Tamarix gallica (tamariu gàl·lic)

  • Salix alba (salze blanc)

Tipus d'actuació

Prèviament a la plantació, es van fer a tots els rodals tasques de picada per eliminar la vegetació herbàcia i afluixar el sòl. Es van podar aproximadament 100 pollancres, dels quals se'n va mantenir el tronc principal, i es van desbrossar les herbàcies. La biomassa extreta tant del desbrossament d'aquests pollancres com del desbrossament del matoll es va triturar i es va deixar al camp.

La resta de peus existents a la superfície es van conservar. Hi ha una petita zona en què s'ha mantingut una antiga repoblació d'espècies al·lòctones, reforçada mitjançant la plantació de tamariu.

Fitxa d'intervenció el Perú

#000000

Localització

#000000

Àrea d'intervenció

100.000 hectàrees
#000000

Col·laboradors

Ecodes i DKV Seguros

#000000

Data

Del 2018 a l'actualitat

TIPUS D'ACTUACIÓ

El Projecte REDD Conservació de Madre de Dios a l'Amazònia reduirà dràsticament la desforestació, ja que incrementarà la vigilància de la selva i promourà la generació de beneficis al bosc per a les comunitats locals.

En aquesta zona es duu a terme una gestió forestal sostenible de l'àrea. De les 100.000 hectàrees, només una petita part és gestionada de tal manera que només se n'extreuen els arbres de determinades espècies i de diàmetres superiors (d'acord amb la certificació anual FSC).

EVOLUCIÓ DE LES PLANTACIONS

Som transparents. Hi ha arbres que creixen i d'altres que no. Hi ha terrenys on hem plantat arbres, però també hem restaurat l'ecosistema amb arbustos. Fins i tot espais on col·laborem amb la gestió forestal com a eina de restauració de l'ecosistema.

Veure bosc de Zuera Veure plantació al Perú