Plantació Festival MadBlue

Innovació, ciència i cultura vers el desenvolupament sostenible

Alalpardo, Madrid – Març, 2022

450
go

MadBlue és el festival més rellevant en innovació, ciència i cultura vers el desenvolupament sostenible d'Europa, que té l'art com primer protagonista. DKV, com a empresa activista de la salut i el medi ambient, és un dels patrocinadors d'aquest festival.

MadBlue té com a objectiu principal la creació d'un moviment capaç de promoure un procés de conscienciació de la ciutadania en el desenvolupament sostenible i fa una clara crida a l'acció activista amb el medi ambient: actuar ara pel planeta. Respecte a la sostenibilitat, s'ha dut a terme una acció de reforestació del bosc metropolità de Madrid per estendre les zones verdes i reduir el CO2.

També es donarà suport a l'ajuntament de la ciutat en el projecte forestal i en el pla de reducció de la petjada de carboni que té com a objectiu el 2022.

https://www.madblue.es/es/

Plantació Alalpardo

El projecte s'ubica en una terreny propietat de l'Ajuntament de Valdeolmos-Alalpardo, a Madrid. Es tracta d'un terreny erm, en què no es cultiva res i amb un percentatge de bosc inferior al 30 %. La plantació té com a objectiu la recuperació ambiental i paisatgística d'un terreny actualment desarborat, mitjançant la creació d'una massa forestal formada per espècies vegetals llenyoses que sigui estable en el temps.

Se'n desprenen una sèrie de beneficis indirectes, com ara l'absorció de CO2 i la fixació de carboni, la lluita contra l'erosió i la desertificació, la regulació del règim hidrològic, l'augment de la biodiversitat de fauna i flora o la creació de zones amb valors recreatius i socioculturals.

Fitxa de la plantació

#000000

Localització

#000000

Àrea d'intervenció

1,1 hectàrees (600 arbres)

#000000

Col·laboració

#000000

Data

Març 2022

Espècies plantades

  • Crataegus monogyna (arç blanc)

  • Prunus spinosa (aranyoner)

  • Celtis australis (lledoner)

Plantació MadBlue Alalpardo

TIPUS D'ACTUACIÓ

S'hi han plantat plantes procedents de viver forestal. S'opta per usar planta de mida més gran, per millorar-ne l'arrelament, i per tenir un guany de temps equivalent a l'edat de la planta introduïda, aconseguir una ocupació més ràpida del terreny, tenir un risc menor de plagues i malalties en les primeres edats i minimitzar els costos culturals.

La distribució pel terreny és de forma irregular, ja que es pretén crear una massa que presenti unes condicions pròximes a les naturals, però sempre amb objectivitat i coneixement del mitjà.

Evolució de la plantació

Restor

Som transparents. Hi ha arbres que creixen i d'altres que no. Hi ha terrenys on hem plantat arbres, però també hem restaurat l'ecosistema amb arbustos.

Fins i tot espais on col·laborem amb la gestió forestal com a eina de restauració de l'ecosistema. Explora l'evolució temporal dels nostres projectes amb imatges via satèl·lit.

Veure'n més