Col·lecció DKV

 

DKV és una empresa de salut preocupada i ocupada en la conservació de la natura, el medi ambient, l'alimentació, l'educació, la vida sana i el pensament lliure, cosa que hem denominat CULTURA DE LA SALUT. I és que un país sense cultura no és un país sa.

Crear una col·lecció ens ha servit com a element de comunicació de totes aquestes preocupacions, una nova manera d'expressar el que a tots ens ocupa. Per això, la nostra col·lecció incorpora el pensament més jove i actual d'artistes espanyols més emergents, amb la creativitat dels quals ens ajuden a reflexionar i a plantejar problemes i fins i tot solucions.

DKV ha vist en l'art una eina de generació expressiva i de creativitat per fer-nos conscients dels principals problemes de l'actualitat, així com dels corrents de pensament que dirigeixen el nostre temps. Però més enllà, la col·lecció tracta els diferents temes de manera contemporània, propositiva, lliure, creativa i, sobretot, conscienciada.

Actualment, la col·lecció està formada per més de 800 obres i supera els 250 artistes.