Durada i renovació de l'assegurança de reemborsament


La durada del contracte està establerta a la pòlissa. És anual prorrogable per anys naturals. El contracte es renova automàticament cada any sense necessitat de confirmar-ne la continuació.

 

Tanmateix, tant vostè com DKV poden cancel·lar-lo a la data de venciment, sempre que s'hagi comunicat de manera provada a l'altra part. En el cas del prenedor de l'assegurança, el termini de preavís mínim és d'un mes, i per a DKV, de dos mesos. Tanmateix, i com a valor diferencial en el mercat, ens comprometem a no rescindir la pòlissa als assegurats de modalitat individual que hi hagin romàs durant tres anualitats consecutives. Per tant, a partir del tercer any, la teva pòlissa serà vitalícia.

 

Contractació telefònica

Calcula i contracta ara la teva assegurança mèdica de reemborsament

Truca’ns sense compromís al 876 14 70 77 Perquè un expert t’informi i t’ajudi en el procés.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV