DKV Renta Baremado

L'assegurança de subsidi pensada per protegir l'economia dels autònoms amb una indemnització en començar la baixa laboral per malaltia o accident.

 • La teva economia no es veu afectada

 • Percebràs la indemnització segons barem ràpidament.

 • Serveis mèdics addicionals.

 • Des de 5 EUR/mes
   

Sense preexistències

Tenim els barems més amplis del mercat: 100 dies en cas d'infart i entre 10 i 40 dies per un esquinç de turmell.

Contractació

Davant d’una baixa mèdica, et paguem immediatament la indemnització corresponent al barem.

Videoconsultes i xat amb especialistes

Podràs fer consultes mèdiques virtuals sense necessitat de desplaçar-te fins a un centre mèdic.

Clients satisfets

En cas de part o adopció, tens 20 vegades la quantitat de diners que tinguis contractada.

Contractació telefònica

Sol·licita informació i contracta ara la teva assegurança de subsidi

Truca'ns GRATIS sense compromís al 974 887 002 perquè un expert t'informi i t'ajudi en el procés, o emplena el formulari següent per rebre tota la informació i el preu de l'assegurança de baixa laboral.

Tots els detalls sobre l’assegurança de baixa laboral DKV Renta Baremado

Protegim la teva salut i la teva economia i en tenim cura perquè no t’hagis de preocupar del teu negoci si no pots anar a treballar

Cobertures i serveis

T’oferim les màximes facilitats de gestió: Davant d’una baixa mèdica, et paguem immediatament la indemnització, abans de rebre l’alta, sense seguiment de la malaltia i sense tenir en compte el temps real de recuperació.

Una malaltia o un accident poden obligar-te a agafar una baixa laboral, fet que suposa menys ingressos i més despeses. Amb aquesta assegurança, la vostra economia no quedarà afectada en cas de baixa laboral, ja que cada sinistre o patologia té assignada una quantitat econòmica (barem).

 

Cobertures bàsiques

 • Indemnització diària davant d’incapacitat temporal i/o accident

  Estar malalt o patir un accident no suposarà una minva econòmica, ja que podràs fer front a les despeses del teu negoci. Rebràs una indemnització davant d’una incapacitat transitòria.

 • Cobertura patologies comunes

  A diferència d’altres companyies, cobrim patologies comunes en especialitats tan importants com digestiu, oftalmologia, osteomuscular, otorino, respiratori, urologia, esquinços, luxacions, ferides i traumatismes.

 • Prestació econòmica per part

  Tant si la teva baixa mèdica és per part com si et trobes en un procés d’adopció, rebràs fins a 20 vegades la indemnització contractada a la teva assegurança de renda.

 • Cobertura en cas de baixa per COVID-19

  En cas de baixa laboral per malaltia per COVID-19 estaràs cobert, assimilada als barems en funció del diagnòstic.

Cobertures opcionals

 

 • Renda amb franquícia de 90 dies

  Una cobertura que pots contractar per sentir-te completament segur en casos d’incapacitat temporal prolongada: si la baixa es prolonga més temps del que es fixa al barem, a partir del dia 90, DKV et continuarà pagant fins que es produeixi l’alta.

 • Indemnització en cas d’hospitalització per malaltia i/o accident

  Rep una indemnització per cada dia que passis hospitalitzat.

 • Intervenció quirúrgica

  Capital assegurat en cas d’una intervenció quirúrgica.

Serveis addicionals

 

 • Línies mèdiques telefòniques

  Un metge telefònic disponible les 24 h, línia mèdica pediàtrica 24 h per atendre la salut dels teus fills en qualsevol moment. La millor gamma de línies especialitzades del mercat: línia mèdica de l'embaràs, de la dona, nutricional i d'obesitat infantil, entre d'altres.

 • Segona opinió mèdica

  Tingues la seguretat de rebre el millor tractament possible amb una segona opinió mèdica en cas de malaltia greu.

 • Serveis de salut afegits

  Accediràs a un catàleg de serveis de salut i benestar al millor preu: audiòfons, cirurgia de la miopia i la presbícia, cirurgia estètica, reproducció assistida, estudi biomecànic de la marxa, òptiques i ortopèdia, parafarmàcia, etc.

Una assegurança de baixa laboral t’ajuda a mantenir els teus ingressos quan per malaltia o accident no puguis treballar

Per què contractar la teva assegurança de baixa laboral amb DKV?

Llenguatge clar i transparent
Flexibilitat en la contractació

L’assegurança de renda baremada la poden contractar treballadors d’entre 16 i 64 anys d’edat.

Edat de contractació
Al teu costat més enllà de la jubilació

Llevat la garantia d’invalidesa absoluta i permanent, que s'acaba als 65 anys, podràs utilitzar l’assegurança fins a la jubilació o fins que facis 70 anys.

Contractació
Pensem en les teves necessitats

Podràs elegir l’import del capital assegurat per compensar la falta d’ingressos en cas d’invalidesa temporal.

Nota informativa
Agilitat en els tràmits

Atès que la indemnització es fixa per barem, no hauràs d’esperar a l’alta mèdica per cobrar la indemnització.

Informació sobre l’assegurança DKV Renta Baremado per consultar-la més endavant

Descarrega la documentació

Preguntes freqüents

Resolem els dubtes sobre les nostres assegurances de baixa laboral

Què és l'assegurança de baixa laboral?

És una assegurança que et garanteix una prestació econòmica. S'aplica en cas que pateixis una incapacitat laboral temporal que t'impedeixi fer la teva feina habitual. Això pot ser provocat per una malaltia o un accident. La prestació varia segons el capital que hagis assegurat.

Què s'assegura dins una pòlissa de baixa laboral?

 • L'assegurança de renda assegura la incapacitat temporal. Cobreix la pèrdua de rendes del treballador produïda per malaltia o accident

 • Hospitalització. Per cada dia que estiguis hospitalitzat, rebràs una compensació econòmica des de les primeres 24 hores fins als 365 dies

 • Intervenció jurídica. DKV Seguros garanteix a l'assegurat el pagament d'una prestació econòmica única. L'import es calcula aplicant al capital assegurat per a la cobertura d'intervenció quirúrgica reflectit en les condicions particulars

 • Invalidesa absoluta i permanent. S'entén per invalidesa absoluta i permanent la situació física irreversible provocada per una malaltia o accident

 • Assistència mèdica per accident. Sempre que derivin d'un accident cobert per la pòlissa.

Quant dura l'assegurança de baixa laboral?

La durada del contracte establert en la pòlissa és anual prorrogable, però el pagament de les primes es pot fraccionar, amb un petit recàrrec, de manera mensual, trimestral o semestral.

Què passa si canvia la seva situació laboral o la seva activitat professional després de contractar-la?

Ens ha de comunicar, com més aviat millor, el canvi de la seva situació per poder calcular novament la prima de la seva assegurança d'acord amb la nova activitat, cosa que pot representar un increment o una disminució del preu, segons el grau de risc que comporti aquesta activitat. D'aquesta manera evitarem qualsevol mena de problema o de confusió en la tramitació del sinistre.

Quan comença i finalitza la cobertura?

 1. El contracte, un cop signat i pagat el primer rebut, començarà i finalitzarà en la data indicada en les condicions particulars, i es renovarà cada any, llevat que una de les dues parts (contractant o companyia) expressi el contrari.

 2. Així mateix, el contracte finalitzarà: · Al final de l'any en què l'assegurat faci 70 anys.

 3. Quan l'estat de l'assegurat passi a ser d'invalidesa o d'incapacitat permanent per a l'exercici de la seva professió, sol·liciti un reconeixement d'aquest estat o percebi una pensió, prestació o indemnització per aquesta causa.

 4. Quan l'assegurat passi a la situació de jubilació o de desocupació (o situació assimilada), o deixi de fer qualsevol activitat professional o laboral.

Hi ha un límit màxim d'edat per a les cobertures de l'assegurança?

El límit màxim són els 70 anys, llevat del cas de la cobertura d'invalidesa absoluta i permanent, que és als 65 anys.

Què són els riscos exclosos?

Són les malalties, els accidents, les circumstàncies, les alteracions, les activitats, etc. que no queden coberts en la pòlissa i que, per tant, no donen dret a prestació. Els riscos exclosos són els pactats en el moment de signar la pòlissa i es detallen en el contracte, ressaltats en negreta.

Per exemple:

 • Les patologies de qualsevol mena d'origen que ja existien en el moment de la contractació de l'assegurança.

 • «Cobertures addicionals»

 • L'embaràs, avortament i puerperi.

 • Les malalties o lesions ocasionades o ocorregudes en estat d'embriaguesa, alcoholisme, toxicomania, consum de drogues o estupefaents sense prescripció mèdica.

Quin és el període de baixa màxim garantit?

Pot triar diverses possibilitats. En les condicions particulars es concreten tant les cobertures contractades com el període màxim garantit.

Em cobreix la baixa per embaràs i/o part?

Encara que el part no es considera cap malaltia, les mares que faci més de vuit mesos que estan assegurades rebran una prestació per aquest motiu. Cal tenir contractada alguna de les garanties següents: incapacitat temporal diària, incapacitat temporal baremada, hospitalització o intervenció quirúrgica, amb l'abast i les condicions de cadascuna d'aquestes.

Quant de temps transcorre entre que comunico la meva baixa i comença el cobrament de la indemnització?

Un cop s'hagin presentat la declaració de sinistre, el comunicat de baixa i la resta de la documentació sol·licitada, i una vegada DKV Seguros hagi acreditat el dret a la prestació i n'hagi comprovat l'abast definitiu, es procedirà a tramitar-la en un termini inferior a dues setmanes. En el cas d'incapacitat temporal prolongada (superior a quaranta dies), pot sol·licitar la bestreta de la prestació per incapacitat temporal diària que correspongui al període de baixa que hagi quedat suficientment acreditat.

Una vegada coberta l’assistència en cas de baixa laboral

Assegurances de salut complementàries que et poden interessar

DKV Profesional

Assegurança mèdica per a autònoms

DKV Profesional

Combina en una única assegurança totes les cobertures que necessitis, de salut, renda, accidents o decessos. I si a més ets autònom, tindràs a l’assegurança de salut un descompte addicional del 5% per sempre.

DKV Famedic Profesional

Assegurança de salut familiar

DKV Famedic Profesional

Una assegurança que permet al professional tenir cura de la seva salut i de la salut de la seva família sense descuidar el negoci. Amb un pagament fix per a famílies de fins a 8 membres, amb serveis de gestió comptable i visites mèdiques sense llistes d’espera.

DKV Protección Familiar

Assegurança de decessos

DKV Protección Familiar

L'assegurança de decessos que acompanya la teva família en els pitjors moments. Servei d'ecofuneral i esborrament de la petjada digital.

Volem millorar el que ens envolta! Amb les nostres quatre causes.

Ets dels nostres?

Davant l'obesitat infantil

Accions que lluiten per baixar les xifres de sobrepès en nens i nenes.

Pel planeta

Tenim el segell Cero CO2 d'ECODES. El nostre planeta ens necessita i treballem per protegir-lo i recuperar-lo.

Per la salut de la dona

Ja no volem ser mares, sinó MalesMares, per això llancem #LaHoraDeCuidarse

Per la inclusió

Treballem des de la Fundació DKV Integralia per la integració social i laboral de totes les persones.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV