Assegurança de vida DKV

L'assegurança de vida que m'ofereix la tranquil·litat i seguretat econòmica que desitjo per a la meva família

 • Indemnització per defunció per qualsevol causa.

 • Bestreta de capital davant una malaltia greu.

 • Servei d'atenció al dol per afrontar la pèrdua d'un ésser estimat.

 • Assistència familiar en cas de defunció, testament en línia i assessoria legal.

 • Des de 15 EUR/mes

go
Contractació

Tu tries el capital assegurat en la garantia de defunció

Clients satisfets

Servei d'atenció al dol amb assistència psicològica per a la família

Condicions i compromís

Servei d'assessoria legal i d'assistència jurídica telefònica

Videoconsultes i xat amb especialistes

Línia d'atenció mèdica telefònica 24 h i 8 línies telefòniques específiques

Contractació telefònica

Calcula i contracta ara la teva assegurança de vida

Truca’ns sense compromís al 933 782 692 o emplena el formulari següent per rebre tota la informació i el preu de l'assegurança de vida.

Tots els detalls sobre DKV Vida

Coneix les cobertures i els serveis que inclou la teva assegurança de vida

Cobertures i serveis

Una assegurança de vida que garanteix la protecció i l'estabilitat econòmica per als qui més estimes de manera personalitzada i àgil, assegurant una quantitat de diners suficient per protegir la teva família en cas que tu faltis.

La màxima flexibilitat per adaptar-se a les necessitats de l'assegurat en capitals, cobertures opcionals, forma de pagament o fraccionament.

 

Cobertures bàsiques de l'assegurança de vida

 • Mort per qualsevol causa

  El beneficiari rebrà el capital establert.

 • Bestreta del capital per malaltia terminal

  A més, si l'assegurat contreu una malaltia terminal, pot anticipar el cobrament del 50% del capital establert.

 • Atenció al dol

  Amb psicòlegs especialistes que prestaran un suport professional per afrontar la pèrdua d'un ésser estimat en cadascun dels processos de dol.

 • Assistència familiar

  En cas de defunció: un gestor proporcionarà a la teva família assistència personal i directa després de la defunció.

 • Assistència psicològica

  Per defunció, invalidesa o malaltia greu.

Cobertures opcionals per a la teva assegurança de vida

 • Invalidesa absoluta i permanent

  T'ajudem a fer front a la pèrdua d'ingressos i costos associats a una invalidesa. Aquesta cobertura et permet rebre el pagament del capital en cas que resultis afectat per una invalidesa absoluta i permanent.

 • Defunció per accident (doble capital)

  Tranquil·litat i seguretat econòmica per als teus. En cas de defunció per accident, els beneficiaris rebran el doble del capital de la cobertura per defunció.

 • Defunció per accident de circulació (triple capital)

  La teva família coberta davant els imprevistos. En cas de defunció per accident de circulació, els beneficiaris rebran el triple del capital de la cobertura per defunció.

 • Defunció o invalidesa absoluta i permanent per accident (doble capital)

  En cas que pateixis un accident i, com a conseqüència d'aquest, es produeixi la defunció o la invalidesa absoluta i permanent, els beneficiaris rebran el doble del capital de la cobertura per defunció.

 • Defunció o invalidesa absoluta i permanent per accident de circulació (triple capital)

  En cas que pateixis un accident de circulació i, com a conseqüència d'aquest, es produeixi la defunció o la invalidesa absoluta i permanent, els beneficiaris rebran el triple del capital de la cobertura per defunció.

 • Malaltia greu (100% o 50% del capital)

  En cas de malaltia greu, tindràs l'opció d'obtenir anticipadament el 50% o el 100% del percentatge que hagis triat del capital perquè puguis fer front a les despeses que puguis necessitar i només et centris en el que més t'importa: la teva recuperació.

Serveis addicionals

 • Orientació mèdica telefònica

  Un metge telefònic disponible les 24 h, línia mèdica pediàtrica 24 h per atendre la salut dels teus fills en qualsevol moment. La gamma més àmplia de línies especialitzades del mercat: línia mèdica de l'embaràs, de la dona, nutricional i d'obesitat infantil, entre d'altres.

 • Segona opinió mèdica per a malalties greus

  Tingues la seguretat de rebre el millor tractament possible amb una segona opinió mèdica en cas de malaltia greu.

 • DKV Club Salud y Bienestar

  Accediràs a un catàleg de serveis de salut i benestar al millor preu: Cirurgia refractiva de la miopia, hipermetropia i astigmatisme, medicina estètica, estudi biomecànic de la marxa, tractaments de fertilitat, rehabilitació del sòl pelvià, òptica i ortopèdica, plans per deixar de fumar, nutricionista i serveis esportius, etc.

 • Servei d'assessoria legal i d'assistència jurídica telefònica

  Accés a un servei telefònic que atenen advocats que t'assessoraran sobre dubtes legals i t'orientaran davant de qualsevol imprevist.

 • Testament en línia gratis

  Amb DKV podràs redactar el teu testament en qualsevol moment i lloc amb l'eina Testament en línia.

Quines són les primes i les condicions de contractació de DKV Vida?

Durada, prima, forma de pagament de l'assegurança de vida

En l'assegurança de vida, el contracte té una durada anual i es renova any rere any fins que facis 70 anys, sempre que tu no decideixis cancel·lar-la abans. 

Pots establir el capital que vulguis, i que aquest romangui fix o que es revalori anualment.

La prima varia anualment segons el capital contractat i l'edat de la persona assegurada. 

El pagament de la prima pot ser anual, semestral, trimestral o mensual.

Qualsevol assegurança ha de començar amb un compromís

Condicions de contractació

Clients satisfets
Edat de contractació

L'assegurança de vida es pot contractar fins als 65 anys.

Contractació
La teva decisió

El client és qui decideix el capital assegurat en la garantia de defunció.

Quadre mèdic
Som al teu costat

Rep una bestreta de capital per malaltia greu com càncer, infart, insuficiència renal, etc.

Condicions i compromís
Flexibilitat en el pagament

La prima varia segons el capital i l'edat. Ens adaptem a la forma de pagament o fraccionament.

Informació sobre l'assegurança DKV Vida per consultar-la abans de contractar

Descarrega la documentació

Preguntes freqüents sobre l'assegurança de vida

Resolem els dubtes més freqüents sobre les assegurances de vida

Quin capital és l'adequat per a una assegurança de vida?

El capital d'una assegurança de vida ha de permetre cobrir les despeses de la família durant un període de temps suficient. És a dir, el que cobreix la diferència entre els ingressos que es reben (normalment el salari) i la pensió de jubilació (aproximadament, el 50% del salari).

Aquí et donem més informació sobre quin capital és l'adequat per a una assegurança de vida

Què cobreix una assegurança de vida risc?

Una assegurança de vida sempre cobreix el risc que el titular mori. És la cobertura principal. Però, a més, es poden contractar altres cobertures addicionals.

Aquí et donem més informació sobre què cobreix una assegurança de vida risc

Qui hauria de contractar una assegurança de vida risc?

L'assegurança de vida està dissenyada per mantenir la tranquil·litat financera de les persones que queden si nosaltres faltem. Per tant, és important pensar en les persones que depenen o poden dependre econòmicament de nosaltres; parella, fills, pares d'una certa edat, persones dependents.

A més, si tenim deutes, hipoteques o algun negoci propi, és important pensar en quines obligacions haurien d'assumir directament els nostres hereus en cas d'un infortuni.

Per què he de contractar una assegurança de vida risc?

Encara que no ens agrada pensar-ho, cap de nosaltres està exempt de patir un accident o una malaltia mortal. Si es produís aquesta situació, l'economia de la família quedaria seriosament compromesa.

Aquí t'expliquem més sobre l'assegurança de vida risc

Què és una assegurança de vida risc?

És un contracte d'assegurança mitjançant el qual l'assegurador, a canvi del pagament d'una prima periòdica i mentre l'assegurança estigui en vigor, es compromet a l'entrega d'una suma econòmica (capital assegurat) si la persona assegurada mor o queda incapacitada per treballar.

En cas de defunció, la indemnització pactada es lliurarà als beneficiaris que hagi escollit l'assegurat. En cas d'haver-se contractat la invalidesa, la prestació es lliurarà al mateix assegurat.

Com es calcula la prima de l'assegurança de vida?

La prima d'assegurança es calcula en funció de l'edat de la persona per assegurar i del capital que es necessita.
Com més alta és l'edat i/o el capital, més elevada serà la prima. Consulta els preus d'acord amb les teves necessitats; la prima pot ser molt més petita del que et penses.

Quina durada té una assegurança de vida?

Es tracta d'una assegurança que es renova anualment, si tu vols, fins al moment que facis 70 anys en la cobertura de defunció o 65 anys en la cobertura d'invalidesa.

L'entitat asseguradora mai no anul·larà el teu contracte, tret que se'n produeixi l'impagament.

La prima de cada anualitat es calcularà en funció de l'edat de l'assegurat i del capital contractat, fet que implica una elevació del cost cada any.

Qui cobrarà la indemnització en cas de sinistre?

Si es tracta d'un sinistre per defunció, la prestació es paga als beneficiaris que s'hagin especificat en contractar la pòlissa. Aquesta designació inicial es pot modificar posteriorment.

En els casos en què es designi una entitat bancària per al cobrament, s'indemnitzarà aquesta entitat pel deute en el moment del sinistre, i la resta de capital, si n'hi ha, es lliurarà als beneficiaris.

Si es tracta d'una prestació per invalidesa, el pagament es farà a l'assegurat mateix.

Quines circumstàncies s'exclouen de l'assegurança de vida?

• La cobertura de riscos de conflictes armats, energia nuclear i els que el Govern classifiqui com a catastròfics
• Les conseqüències de malalties o accidents que existissin quan es va contractar l'assegurança
• La mort per suïcidi durant el primer any de vigència de l'assegurança
• Malaltia greu durant els tres primers mesos.

És obligatori contractar una assegurança de vida quan em concedeixen un crèdit hipotecari?

En general, les entitats bancàries exigeixen l'existència d'una assegurança en què se'ls designi com a beneficiaris per l'import pendent de pagament, però no és obligatori contractar-la amb aquesta entitat o l'asseguradora que ofereixin.

En qualsevol cas, és molt recomanable tenir la cobertura per l'import del deute. Aquesta assegurança s'hauria de complementar amb un capital per a la protecció familiar.

Quina diferència hi ha entre una assegurança de vida i una de decessos?

Breument, l'assegurança de vida en cas de defunció entrega un capital als beneficiaris, mentre que el de decessos assegurança de decessos s'encarrega de gestionar la prestació del servei funerari pagant les despeses en què s'incorri per fer-ho (amb el límit del capital contractat).

S'inclouen en l'assegurança de vida serveis de salut?

Sí, les nostres pòlisses inclouen l'accés al Club de Salud y Bienestar DKV, amb serveis mèdics i de benestar a preus especials, i a l'aplicació Quiero cuidarme Más, una plataforma de salut digital que et permet gestionar la salut.

Quins serveis de salut tinc inclosos a la meva pòlissa de vida?

A més dels relacionats amb la salut, tindràs:

• Assistència psicològica en cas de defunció, invalidesa o malaltia greu
• Assistència familiar: assessorament d'un gestor personal, assistència legal i psicològica
• Servei telefònic d'assessoria legal gratuït
• Servei de gestoria en cas de defunció
• Testament en línia gratuït

Què s'entén per Invalidesa absoluta i permanent?

Es tracta de la incapacitat que inhabilita per complet l'assegurat per a la realització de qualsevol ofici o professió. 

Puc contractar l'assegurança de vida si tinc una malaltia?

Hauràs de proporcionar-nos informació sobre la teva malaltia perquè t'indiquem si és possible la contractació en condicions normals, mitjançant el pagament d'una prima superior a la normal o si es tracta d'un risc que no podem cobrir. Consulta'ns, si us plau.

Si contrec una malaltia, l'asseguradora pot anul·lar la meva assegurança de vida?

No, el teu contracte romandrà en vigor, se seguirà renovant automàticament fins a assolir l'edat màxima de cobertura (70 anys per a defunció o 65 anys per a invalidesa o altres assegurances complementàries).

Puc incrementar el capital assegurat a l'assegurança de vida?

Sí, l'assegurança de vida es pot adaptar a les necessitats de l'assegurat, i augmentar-ne (o reduir-ne) el capital, incloent-hi o excloent-ne cobertures addicionals. També es pot modificar la manera de pagament o la designació dels beneficiaris en cas de defunció.

Puc tenir més d'una pòlissa contractada?

Sí, pots tenir contractada més d'una pòlissa de vida.

Segueixo assegurat a la pòlissa si rebo la prestació per invalidesa?

No, la pòlissa queda anul·lada amb el pagament de la indemnització.

Una vegada coberta la seguretat i tranquil·litat de la teva família

Complementa amb altres assegurances de salut que potser et poden interessar

Assegurança de quadre mèdic DKV Integral

Assegurança de quadre mèdic

DKV Integral

L'assegurança de salut més venuda amb la qual accedir a totes les especialitats mèdiques gràcies a un dels quadres mèdics més amplis del país, amb 51.000 professionals i 1.000 centres per triar.

DKV Renta

Assegurança de baixa laboral

DKV Renta

Davant una baixa laboral, compta amb el suport de la teva assegurança de renda, amb una prestació econòmica per malaltia i accident ocorregut tant en el desenvolupament de la professió com en la vida privada.

DKV Protección Familiar

Assegurança de decessos

DKV Protección Familiar

L'assegurança de decessos que acompanya la teva família en els pitjors moments. Servei d'ecofuneral i esborrament de la petjada digital.

Volem millorar el que ens envolta! Amb les nostres quatre causes.

Ets dels nostres?

Davant l'obesitat infantil

Accions que lluiten per baixar les xifres de sobrepès en nens i nenes.

Pel planeta

Som una companyia Zero CO2. El nostre planeta ens necessita i treballem per protegir-lo i recuperar-lo.

Per la salut de la dona

Ja no volem ser mares, sinó MalesMares, per això llancem #LaHoraDeCuidarse

Per la inclusió

Treballem des de la Fundació DKV Integralia per la integració social i laboral de totes les persones.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV