Blog 360º

Blog 360º

Amb les últimes tendències en innovació social, medi ambient i RSC. 

Ets dels nostres?

Segueix-nos, ho aconseguirem!

450
go

La OMS ya lo considera uno de los “trastornos del siglo XXI”. Un ritmo de vida frenético, la imposibilidad de desconectar y la sobreestimulación son algunas de las causas del estrés

Actuar ahora es vital para reducir las consecuencias del calentamiento global en las personas y el medioambiente, pero también para adaptarnos a ellas

Los costes económicos del cambio climático serán unas seis veces superiores a los calculados hasta ahora

Adrian Cadbury, un dels pares del govern corporatiu en la seva concepció moderna, li atribuïa al consell una funció essencial: pensar en els intangibles a llarg termini

amianto en casa

De sospechar que se puede tener amianto en casa es importante no tocarlo ni manipularlo y contactar a una compañía especializada para su retirada segura

La contaminació de l'aire també pot embrutar i provocar danys estructurals en alguns edificis i monuments històrics

L'aviació genera el 13,9% de les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle del transport, segons la Comissió Europea

En els darrers anys s'ha produït un augment de fongs patògens emergents relacionats amb el canvi climàtic, segons la Societat de Microbiologia

Les escombraries que generem poden tenir un gran impacte ambiental i ocasionar emissions de gasos efecte d'hivernacle que contribueixen al canvi climàtic

Portar la planificació d'un menú setmanal saludable i respectuós amb el medi ambient és cada vegada l'objectiu de més persones

La iniciativa de les tres R pretén minimitzar la quantitat de residus generats i orientar la societat cap al reciclatge. Reduir, reutilitzar i reciclar: la regla per assolir un model de consum sostenible

Incorporar l'ètica empresarial permet millorar-ne la imatge i la legitimitat, com a forma de guanyar confiança davant els seus treballadors i clients