Beneficiaris

Els mutualistes i els seus beneficiaris tenen dret a l'atenció mèdica per a funcionaris.

 

Qui és beneficiari del mutualista?

Es consideraran beneficiaris del mutualista les persones següents:

  • Cònjuge: es consideraran inclosos en aquest punt les persones que visquin amb el mutualista en relació anàloga d'afectivitat. I amb els requisits establerts en el Règim General de la Seguretat Social.

  • Descendents, fills adoptius i germans: tant els fills naturals com els adoptius i els descendents podran ser d'un dels dos cònjuges. De forma excepcional, els menors acollits tindran la mateixa condició mitjançant acord amb MUFACE.

  • Ascendents: podran ser tant del mutualista com del seu cònjuge. També es consideraran beneficiari del mutualista els cònjuges dels ascendents en núpcies posteriors.

  • Qualsevol persona que tingui relació amb el mutualista i compleixi els requisits del Règim General de la Seguretat Social.

 

Si mor el mutualista, es podran considerar beneficiaris del mutualista:

  • Vidus i orfes: podran estar en actiu o jubilats. S'assimilaran als vidus aquelles persones que rebin una pensió de viduïtat de classes passives per haver estat cònjuges de funcionari que estaven dins el sistema del mutualisme administratiu. El fill menor d'edat, o major d'edat incapacitat, que hagi estat abandonat pel mutualista s'equipararà a l'orfe.

 

Beneficiaris del mutualista: Requisits

Per ser beneficiari del mutualista, un beneficiari ha de complir els requisits següents:

  • Viure amb el mutualista i dependre'n econòmicament.

  • No tenir ingressos per rendiments del treball que siguin superiors al doble de l'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM).

  • No tenir assistència sanitària a través de cap altre règim del sistema sanitari públic.

 

Incompatibilitat dels beneficiaris del mutualista

No serà compatible que una persona sigui beneficiari d'un mutualista i estigui assegurada. La incompatibilitat pot ser de dos tipus:

  • Absoluta: si pertany al mutualisme administratiu o a altres règims de la Seguretat Social.

  • Relativa: si el beneficiari ho és d'un mutualista i d'un altre mutualista o una persona que està en un altre règim de la Seguretat Social. El beneficiari haurà de decidir el titular amb el qual roman.

 

Qualsevol persona pot sol·licitar la seva alta, variació o baixa com a beneficiari del mutualista a través de l'imprès oficial.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV