Atenció d'urgències a la Seguretat Social o entitat d'assegurança

Un mutualista haurà d'anar a urgències si necessita atenció mèdica immediata. A DKV, se sol·licita trucant al telèfon gratuït 900 300 799

 

Quan és necessària una atenció immediata mèdica o d'infermeria per part d'un funcionari de l'Administració Civil o d'un beneficiari és quan té sentit l'atenció de les urgències de Muface, també conegudes com a urgències de la Seguretat Social

Pel que fa a les urgències Muface, veurem:

  1. Atenció mèdica i d'infermeria immediata

  2. Atenció d'urgència a l'entitat DKV

  3. Abonament de les despeses quan s'utilitzin mitjans no concertats amb l'entitat

 

Atenció mèdica i d'infermeria immediata

MUFACE facilita la prestació d'assistència sanitària als mutualistes i als seus beneficiaris, també l'assistència d'urgència, a través dels concerts que subscriu amb el sistema sanitari públic i amb les entitats d'assegurança d'assistència sanitària.

En aquests concerts s'estipulen els drets i les obligacions de les parts, així com les modalitats, la forma i les condicions de la prestació de l'assistència dels beneficiaris que hi tenen dret.

L'atenció d'urgència està inclosa dins la prestació d'assistència sanitària concertada en territori nacional a MUFACE.

 

És la que s'ofereix al pacient quan la seva situació clínica fa necessària una atenció sanitària immediata. Es pot prestar en centres sanitaris, però també fora d'aquests, inclòs el domicili del pacient, i s'estén les 24 hores del dia i cada dia de l'any, mitjançant l'atenció mèdica i d'infermeria i amb la col·laboració d'altres professionals.

En cas de necessitar atenció sanitària d'urgència, heu de trucar al telèfon d'urgències que consta a la targeta sanitària emesa per l'entitat a què esteu adscrit.

 

Atenció d'urgència a l'entitat DKV

A DKV, l'atenció sanitària d'urgència o emergència se sol·licita trucant al telèfon gratuït 900 300 799 que consta a la targeta MEDICARD. És aconsellable portar anotat aquest número de telèfon en llocs com la memòria del telèfon o en un lloc visible i conegut, per tal de facilitar-ne l'ús en cas necessari, així com donar-lo a conèixer a l'entorn dels beneficiaris que poden haver-lo d'utilitzar.

El centre coordinador d'urgències garanteix l'accessibilitat i la coordinació de tots els mitjans disponibles per a aquest tipus d'atenció les 24 hores del dia, cada dia de l'any i en tot el territori nacional. També facilita informació sobre els mitjans on es pot demanar assistència urgent: serveis d'urgència d'atenció primària i especialitzada, o bé directament als facultatius de medicina general, pediatria i infermeria en els seus horaris de consulta.

 

Abonament de les despeses quan s'utilitzin mitjans no concertats amb l'entitat

Els beneficiaris que necessitin atenció urgent han d'acudir als serveis d'urgència que constin en el catàleg de serveis de la seva entitat. Per tant, els qui, per decisió pròpia o dels seus familiars, utilitzin mitjans no concertats amb la seva entitat han d'abonar, sense dret a reintegrament, les despeses que es puguin ocasionar, llevat dels supòsits i amb els requisits establerts en el concert per a l'assistència urgent de caràcter vital.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV