Viatges a països de la Unió Europea. Targeta sanitària europea

 

 

Amb la targeta sanitària europea, tens dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, al territori d'un altre estat europeu quan fas un viatge per motius laborals, estudis o oci, però no quan facis un desplaçament per rebre un tractament mèdic.

I és que, segons la llei i el reglament de mutualisme administratiu, el mutualista titular del document d'afiliació pot sol·licitar la targeta sanitària europea per a ell i per als seus beneficiaris. Tant si la demana per internet com si la gestiona personalment, l'obtindrà de manera immediata a:

  • La seu electrònica de MUFACE. Per aquest procediment es podrà obtenir de dues maneres:

  1. A través d'un certificat digital o DNI electrònic.

  2. Mitjançant usuari i clau d'accés, per a la qual cosa és necessari un registre previ.

  • Amb lliurament en mà, en sol·licitar-lo a l'oficina de MUFACE personalment. Cal presentar el document d'afiliació. El mutualista pot autoritzar algun dels seus beneficiaris majors d'edat o un tercer major d'edat a realitzar la sol·licitud o sol·licituds en nom seu. L'autorització ha de constar per escrit i s'ha d'acompanyar de fotocòpia del DNI de qui hagi autoritzat.

  • Per qualsevol dels mitjans indicats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, el CPS o certificat provisional substitutori s'enviarà al domicili que indiqui el mutualista.

 

La targeta sanitària europea (TSE) és el document que acredita el dret a rebre les prestacions sanitàries que siguin necessàries, des d'un punt de vista mèdic, al territori d'un altre Estat membre de la Unió Europea i en quatre països europeus més que indicarem a continuació.

Els estats membres de la UE són 28, segons indica europa.eu, el web sobre la informació bàsica de la Unió Europea. Aquests 28 països són Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Xipre, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Itàlia, Letònia, Lituània, Luxemburg, Malta, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia i Espanya.

 

Cal afegir, com hem dit, 4 països més: Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa.

Fora d'Europa, els mutualistes necessitaran el certificat de cobertura d'assistència sanitària a l'exterior.

La targeta sanitària europea cobreix estades temporals per motius laborals, estudis o oci, però no quan es faci un desplaçament per rebre tractament mèdic.

 

Amb la TSE i el seu certificat provisional substitutori (CPS) es pot accedir a l'assistència sanitària pública en les mateixes condicions i extensió en què hi accedeixen els ciutadans del país que visites.

El facultatiu del país de destí o la institució sanitària pot requerir, a més de la TSE o CPS, el DNI o passaport que acrediti la personalitat del titular.

La targeta és personal i intransferible, de manera que si es desplacen el titular i els beneficiaris, cadascun haurà de portar, per separat, la seva targeta corresponent.

 

Com que cada país té el seu propi sistema de salut, la targeta sanitària comunitària pot no incloure totes les prestacions que facilita el Sistema Nacional de Salut a Espanya i fins i tot algunes d'aquestes prestacions poden tenir un cost per a l'usuari, que haurà d'abonar directament.

Hi ha dos sistemes: El titular pot anticipar l'import de l'assistència (sistema de reemborsament) o la pot abonar parcialment (sistema de copagament). Per això, cal que el titular s'informi abans del viatge de les condicions en què es presta l'assistència sanitària pública al país de destí.

 

L'interessat pot sol·licitar que MUFACE li reintegri les quantitats satisfetes de conformitat amb la normativa pròpia de la Mutualitat.

La validesa de la targeta sanitària europea és de dos anys, temps en què el mutualista tindrà assistència mèdica a països d'Europa.

 

Viatges temporals fora de la UE per estudis o feina: Certificat de cobertura d'assistència sanitària

El mutualista o els seus beneficiaris necessiten el certificat de cobertura d'assistència sanitària a l'exterior, que té com a finalitat acreditar davant de qualsevol entitat pública o privada que el titular o els seus beneficiaris disposen de cobertura del cost de l'assistència sanitària en els desplaçaments temporals a l'estranger, amb una durada màxima de dos mesos des de l'inici del desplaçament. El reintegrament de les despeses que es produeixin, si escau, ha de ser sol·licitat pel titular a la seva oficina de MUFACE, tal com estableix la normativa vigent.

 

Com puc obtenir un certificat de cobertura d'assistència sanitària a l'exterior?

  • Seu electrònica de MUFACE. Per aquest procediment es podrà obtenir de dues maneres:

  1. A través d'un certificat digital o DNI electrònic.

  2. Mitjançant usuari i clau d'accés, per a la qual cosa és necessari un registre previ.

  • En qualsevol cas, a qualsevol oficina de MUFACE

 

El termini màxim de cobertura per a desplaçaments per motius privats és de dos mesos des de l'inici del desplaçament, i en el cas de desplaçaments per motius professionals el termini serà el període de temps que duri l'estada professional a l'estranger. 

Finalment, però no menys important és que, si surts a l'estranger, sigui de manera temporal o per un període més llarg, t'has d'informar adequadament de la necessitat de vacunar-te depenent del país de destí. Tota aquesta informació la pots consultar a la pàgina web del Ministeri de Sanitat. 

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV