L'actuari és una persona imprescindible en una companyia d'assegurances, ja que el resultat del seu treball determina el preu de la pòlissa d'assegurança.

L'actuari té com a tasca principal avaluar i gestionar els possibles riscos dins una empresa per tenir tota la informació necessària a l'hora de prendre les decisions.

Aquests professionals estan formats en econòmiques i estadística per tal de fer una anàlisi dels riscos financers a què s'enfronta una empresa davant la presa de determinades decisions o a l'hora de fer una inversió. 
 

En les asseguradores, el lloc d'actuari és imprescindible, ja que són els encarregats d'estudiar les possibilitats que passi un fet amb la qual cosa es pot valorar una pòlissa d'assegurança. Els càlculs que fa l'actuari sobre els costos financers derivats de la possibilitat que s'esdevingui un determinat fet, incidirà directament en el cost final de la pòlissa de l'assegurança.
 

Què fa un actuari?

Entre les tasques de l'actuari hi ha: 

  • Avaluar els paràmetres econòmics, socials i financers que es poden sotmetre a anàlisi estadística.  

  • Assessorar professionals tant del sector públic com del privat. Per exemple, a la Seguretat Social, aquests professionals s'encarreguen d'estudiar la viabilitat del sistema nacional de pensions; per exemple, analitza les possibles situacions de risc a les quals es pot enfrontar el sistema. En el cas de les companyies d'assegurances, l'actuari s'encarrega d'avaluar les probabilitats d'ocurrència d'un succés determinat per quantificar-ne econòmicament les conseqüències. Tot això, com hem esmentat amb anterioritat, s'utilitzarà per calcular el cost de la pòlissa per als pacients. 

  • Solucionar problemes mitjançant coneixements matemàtics. 

  • Analitzar i administrar riscos financers.

  • Analitzar variables per poder crear un determinat pla. 

     

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera