Conèixer perfectament l'edat actuarial d'una persona interessada en la contractació d'una pòlissa d'assegurances o de vida, ja que depenent d'aquesta, el cost final serà diferent

Quan ens enfrontem a un contracte d'assegurances hi ha una sèrie de conceptes que la majoria de la gent no entén o que els resulten estranys. Entre aquests termes amb els quals no estem familiaritzats, hi ha el de l'edat actuarial, que, malgrat sonar molt pompós, té realment un significat molt més prosaic. 

Què és l'edat actuarial?

L'edat actuarial és l'edat de l'assegurat que es pren per calcular la prima en les assegurances de vida. Aquesta edat no sempre coincideix amb l'edat real del possible assegurat. Es calcula basant-se en l'aniversari més pròxim, s'hagi complert o no.
 

D'aquesta manera, en el cas d'una persona que fa els anys a l'abril i vol contractar una pòlissa al gener, l'edat actuarial, en estar dins un període de sis mesos, serà la de l’any actual, encara que no s'hagi celebrat l'aniversari. 

L'exemple contrari seria que el possible assegurat volgués contractar una assegurança de vida el gener quan el seu aniversari és a l'octubre. En aquest cas, tant l'edat actuarial com l'edat real coincidirien
 

Aquest concepte és realment important de conèixer, ja que determinarà de manera directa el preu de la pòlissa. Hi ha molts rangs de les primes que augmenten de preu quan la persona assoleix els cinquanta anys d'edat actuarial, la qual, com hem comprovat abans, no sempre coincideix amb l'edat real, de manera que dues persones que hagin nascut el mateix any podrien contractar una pòlissa d'assegurances a diferent preu només pel fet de fer els anys en una determinada data. 
 

Per tot l'anterior, serà important conèixer com afecta l'edat actuarial a la pòlissa d'assegurança que vols contractar per fer-ho en el moment que més beneficis puguis obtenir. 

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera