Documents del contracte d'assegurança

Si t'estàs plantejant contractar una assegurança de salut és molt probable que et sorgeixin un munt de dubtes i necessitis un assessorament personalitzat que t'ajudi a obtenir les respostes que cerques.

Un contracte d'assegurança mèdica és com qualsevol altre contracte que hàgim fet en altres aspectes de la nostra vida, com pot ser el contracte d'assegurança de la llar, el contracte d'assegurança de l'automòbil, etc.

El primer que has de saber és que el contracte d'assegurança és el document en què s'incorporen les condicions generals de la pòlissa d'assegurança que contractaràs.
 

Documents que integren el contracte d'assegurança mèdica

El contracte d'assegurança mèdica està integrat per la sol·licitud de l'assegurança, la declaració de salut, les condicions particulars, els suplements i apèndixs i, en els casos que correspongui, les condicions especials.
 

Les condicions del contracte d'assegurança

Les “condicions generals” i/o “condicions particulars” recullen els drets i les obligacions de DKV Seguros i els de l'assegurat o la persona que contracta l'assegurança.
 

Documentació que es lliura en contractar l'assegurança

Les condicions generals i particulars, la targeta DKV MEDICARD i informació del quadre mèdic o “Red DKV de Servicios Sanitarios”. L'assegurat haurà de comprovar que totes les seves dades personals són correctes i estan actualitzades. Si no és així, s'haurà de posar en contacte amb DKV Seguros per fer les modificacions que calgui.

Un cop rebuda la informació que es detalla al paràgraf anterior, l'assegurat haurà de signar les condicions particulars i generals, guardar-se'n un exemplar i enviar a DKV Seguros un exemplar signat.
 

El lliurament de la documentació contractual de l'assegurança degudament signada, juntament amb el pagament de la prima inicial, n'impliquen l'acceptació.

Fins que no es compleixin ambdós requisits, signatura i pagament, la pòlissa no entra en vigor, encara que es consigni una data per a això a les condicions particulars.

Si després d'aquesta explicació sobre el contracte de l'assegurança continues necessitant més informació per a la teva tranquil·litat, i per procedir a contractar una assegurança mèdica amb DKV Salud, contacta amb nosaltres. Estarem encantats de poder oferir-te tota l'ajuda que necessitis.
 

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera