Es pot cancel·lar una assegurança de vida abans del seu venciment?

Es pot cancel·lar una assegurança de vida abans del venciment en els casos següents:

  • Abans de la data de venciment de la pòlissa per evitar-ne la renovació automàtica. Però, per fer-ho s'ha de comunicar a la companyia almenys amb 30 dies d'antelació (pot fer-se abans). És important tenir en compte que les pòlisses de vida tenen una renovació anual automàtica, per la qual cosa, has de comunicar dins del termini la teva intenció de no renovar la pòlissa.

  • Tens els 14 dies posteriors a la signatura del contracte de l'assegurança de vida per desistir del contracte.

Aquests són els dos supòsits establerts a la Llei del contracte de l'assegurança i que, per tant, són un dret per a l'assegurat.

Però hi ha altres maneres de cancel·lar l'assegurança de vida abans del seu venciment, i és en els casos en què la companyia asseguradora no compleixi el contracte o si canvia les condicions del producte sense avisar. En cas que ho faci t'ho notifiqui, el prenedor té 15 dies per acceptar o rebutjar les noves condicions.
 

Es pot cancel·lar l'assegurança de vida inclosa en un préstec?

Igual que en el cas anterior, sí, es pot cancel·lar abans del venciment, tal com s'estipula a la Llei 50/1980 de contracte d'assegurança, sempre que es respectin els terminis establerts.

Però, abans de cancel·lar l'assegurança de vida associada a la hipoteca, cal comprovar si ens estem beneficiant d'algun tipus de bonificació per disposar d'aquesta assegurança, ja que els bancs solen millorar les condicions del préstec si contractes una assegurança amb ells.
 

Com es pot cancel·lar una assegurança de vida abans del venciment

Si estàs dins dels terminis establerts per la Llei, només hauràs de seguir uns senzills passos per cancel·lar l'assegurança de vida abans del venciment. I són:

  • Informa l'empresa asseguradora de la teva voluntat d'anul·lar l'assegurança de vida. El més convenient és fer-ho per escrit, mitjançant una carta certificada els 14 primers dies des de la signatura del contracte o, si no, abans que es compleixin els 30 dies anteriors al venciment.

  • Envia la documentació corresponent per cursar la baixa. Adjunta una fotocòpia del DNI per facilitar-la. Conserva una còpia de la sol·licitud per si necessites acreditar que has complert els temps establerts.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV