Tipus d'assegurança de vida

Les assegurances de vida són una de les assegurances més contractades. I això és perquè protegeixen els teus éssers estimats en cas que passi alguna cosa, com una defunció, un accident o una invalidesa que no permeti seguir generant ingressos per treballar.

Però, saps que hi ha diferents tipus de vida? En aquest article, t'expliquem les assegurances de vida més comunes a Espanya.


Tipus d'assegurances de vida: assegurances de vida risc

L'assegurança de vida risc és la més coneguda i contractada del mercat.

El principal objectiu i cobertura és en cas de defunció, encara que també es pot incloure la cobertura per invalidesa o incapacitat del titular. 

L'assegurança de vida risc pot ser, al seu torn, temporal o permanent. En el cas de l'assegurança de vida risc temporal, s'ofereix durant un període de temps específic. Si l'assegurat mor durant aquest període, els beneficiaris reben el capital assegurat.

Però el més freqüent és la permanent, cosa que significa que l'assegurança estarà en vigor mentre es pagui la prima. 

A més, també ofereix un component d'estalvi, fet que permet acumular un capital a partir del moment en què s'indiqui a les condicions particulars.
 

Tipus d'assegurances de vida: Assegurança de vida d'amortització de préstec hipotecari

L'assegurança de vida d'amortització dels préstecs assegura poder complir el pagament d'un préstec a causa d'una defunció o d'una invalidesa per impossibilitat de seguir treballant.

En l'àmbit de funcionament, és idèntica a l'assegurança de vida risc. La diferència és que la indemnització en cas de defunció o incapacitat absoluta i permanent va directament a l'entitat bancària i no a un beneficiari, amb l'objectiu de saldar el deute pendent associat a la hipoteca o préstec.
 

Tipus d'assegurances de vida: Assegurança de vida estalvi

L'assegurança d'estalvi es contracta amb l'objectiu de complementar les prestacions de jubilació o d'estalvi i poder fer front als imprevistos.

A diferència de les pòlisses de vida risc, en aquest cas, el prenedor, l'assegurat i el beneficiari de l'assegurança és la mateixa persona.
 

Quin tipus d'assegurança de vida és la més apropiada per a mi?

Com hem dit, l'assegurança de vida risc prevé davant de qualsevol accident inesperat per poder cobrar el capital assegurat. I les assegurances d'estalvi són una forma d'estalviar per al futur, pensant en la jubilació.

És necessari disposar d'una assegurança de vida? No pensem a tenir una assegurança de vida fins que no tenim obligacions econòmiques com hipoteques, préstecs o familiars a càrrec. Però una assegurança d'estalvi ens ajuda a tenir un estalvi constant per al dia de demà.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV