Les assegurances de salut cobreixen les preexistències?
 

Les preexistències són aquelles situacions que presenta el client i que han afectat o poden alterar el seu estat normal de salut. Es consideren preexistències les seqüeles de lesions i les malalties cròniques o hereditàries anteriors a la contractació de la pòlissa.
 

D'altra banda, la companyia pot fer exclusions a partir de la declaració de salut. Les exclusions són totes aquelles malalties i tractaments que l'asseguradora no cobrirà en cap cas i que, per tant, no formaran part de la seva cartera de prestacions a aquest assegurat. És important informar-te bé de quines són perquè no t'agafi desprevingut (o desprevinguda). Les companyies estan obligades legalment a informar amb detall els futurs clients d'aquestes limitacions i a assegurar-se que les han llegit i aprovat.


Quines són les malalties susceptibles de quedar excloses d'una assegurança de salut?

Poden variar en funció de cada companyia, però normalment les pòlisses de salut no inclouen els tractaments per alcoholisme i altres tipus d'addiccions, ni per infecció pel VIH. Els danys soferts en actes criminals, activitats o esports de risc o desastres naturals solen quedar també fora d'una assegurança d'aquest tipus.
Algunes asseguradores, a més, exclouen els accidents laborals. Tampoc no queden cobertes les interrupcions voluntàries de l'embaràs o les operacions estètiques. Si vols tenir el nas de Cleopatra, te l'hauries de pagar tu (o localitzar la seva mòmia i apanyar-te amb el que et trobis …).

Qualsevol companyia es reserva sempre el dret a valorar les malalties que pateixes a l'hora de contractar l'assegurança per decidir si queden totes cobertes per la pòlissa que subscriuràs. Per això és important que responguis totes les preguntes que et formulin i comuniquis el teu historial mèdic sense ocultar cap dada perquè l'asseguradora pugui fer l'estudi necessari.

Si ho considera l'entitat, has d'acceptar passar consulta amb un mèdic avaluador. Tot allò de què no informis des del principi podria suposar una limitació de la pòlissa posteriorment o, fins i tot, com hem comentat fa poc al llibre, que legalment puguin cancel·lar-la. 

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV