Quina és la durada i renovació de l'assegurança de reemborsament?


L'assegurança es contracta pel període previst en les condicions particulars i, llevat de pacte en contra, la durada de la pòlissa s'ajusta a l'any natural. La durada de l'assegurança és la mateixa que la de la cobertura principal de l'assegurança.


La pòlissa es prorroga automàticament per períodes anuals. En cas que DKV decideixi fer canvis en la renovació, se li notificarà dos mesos abans de la data de conclusió de l’any actual.


Així mateix, el prenedor es pot oposar a la renovació d'una pòlissa, amb una antelació mínima d'un mes a la data de venciment expressada en aquesta, sempre que ho notifiqui a DKV Seguros de manera provada.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV