Avís legal i condicions d'ús

go

Les condicions següents són aplicables a totes les pàgines o llocs web del Grup DKV i, en concret, a DKV SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA ESPAÑOLA" (SOCIETAT UNIPERSONAL), amb NIF A-50004209, inscrita en el Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions per Ordre ministerial de 12 de juliol de 1956, amb clau C0161. Domicili social: Torre DKV, Avinguda María Zambrano, 31, 50018 Saragossa. Inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, al tom 1.711, foli 214, full Z-15.152, i les societats participades següents:

 

  • "ERGO VIDA SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA" (SOCIETAT UNIPERSONAL), amb NIF A-79420899, inscrita en el Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions per Ordre ministerial de 19 d'octubre de 1990, amb clau C696. Domicili social: Torre DKV, Avinguda María Zambrano, 31, 50018 Saragossa. Inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, al tom 1.711, foli 78, full Z-15.151;

  • "ERGO GENERALES SEGUROS Y REASEGUROS, SOCIEDAD ANÓNIMA" (SOCIETAT UNIPERSONAL) (d’ara endavant, ERGO GENERALES), amb NIF A-28072940, inscrita en el Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions i autoritzada per Ordre ministerial de data 06/05/1942, amb clau C0120. Domicili social: Avinguda Concha Espina, 63, 28016 Madrid. Inscrita al Registre Mercantil de Madrid, al tom 1.476, foli 179, full M-3.641;

  • "UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA, SOCIEDAD ANÓNIMA, COMPAÑÍA DE SEGUROS" (SOCIETAT UNIPERSONAL) (d’ara endavant, UNIÓN MÉDICA LA FUENCISLA), amb NIF A-08169609, inscrita en el Registre Especial de la Direcció General d'Assegurances i Fons de Pensions per Ordre ministerial de 12 de juliol de 1956 amb clau C0208. Domicili social: Torre DKV, Avinguda María Zambrano, 31, 50018 Saragossa. Inscrita al Registre Mercantil de Saragossa, al tom 1.638, foli 115, full Z-13.794.

Per tant, serà aplicable a totes les pàgines o llocs web que puguin operar les esmentades societats, independentment de la marca o el domini que es pugui utilitzar per oferir informació o serveis.

Condicions d'ús de la pàgina web

A la pàgina web es detallen les característiques dels productes oferts de manera que els pugui comparar l'usuari si així ho desitja. En alguns casos, es mostren taules comparatives dels diferents productes en què s'indica el tipus de producte que es compara i les característiques en funció de les que es fa la comparativa.
El pressupost previ a la contractació d'una assegurança no constitueix una proposta d'assegurança ni forma part del contracte. La seva validesa és de 30 dies. 

La informació de la pàgina web s'actualitza anualment i de forma excepcional davant qualsevol canvi de cobertures, serveis o condicions que afectin els continguts que hi apareixen.

Ús correcte de la pàgina web

L'usuari es compromet a utilitzar el lloc web i els seus continguts i serveis de conformitat amb la llei, amb aquestes condicions generals, les condicions particulars de cadascun dels serveis, els bons costums i l'ordre públic.

De la mateixa manera, l'usuari s'obliga a no utilitzar el lloc web, o els serveis que s'ofereixen, amb finalitats o efectes il·lícits, contraris al contingut d'aquestes condicions generals, lesius dels drets i interessos del Grup DKV o de tercers, o de qualsevol manera en què puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web o els serveis, o impedir-ne la normal utilització i gaudi d'altres usuaris.

L'usuari s'ha d'abstenir de les accions següents:

  • Obtenir informació, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del lloc web o dels serveis, utilitzant per fer-ho mitjans diferents dels que s'hagin posat a la seva disposició o, en general, dels que s'usin habitualment a internet.

  • Manipular, o intentar-ho si més no, dades identificatives del Grup DKV o serveis de qualsevol dels llocs que opera.

  • Proporcionar dades pròpies que no en permetin una correcta identificació.

  • Manipular els dispositius tècnics de protecció de continguts o d'informació i, en general, de configuració de l'espai web http://www.dkvseguros.com, http://ergoseguros.com/ i qualssevol altres llocs web que les companyies del grup puguin operar de manera temporal o contínua. El Grup DKV podrà denegar o retirar l'accés a les pàgines web, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, als usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que resultin de l'aplicació a cada servei en concret.

Limitació de garanties i responsabilitats

El Grup DKV no controla ni garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en els continguts, que puguin causar alteracions en el sistema informàtic (programari i maquinari) o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el sistema informàtic dels usuaris.

Així mateix, DKV Seguros i les seves participades no es fan responsables dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin ser causa de la presència de virus o d'altres elements en els continguts, i que puguin causar alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris.

El Grup DKV farà el possible per garantir la seguretat de la informació que proporcionin els usuaris. No obstant això, i a causa del fet que a les comunicacions a través d'internet intervenen múltiples factors fora del seu control (entre d'altres, la mateixa configuració informàtica de l'usuari, la seguretat aplicada a les xarxes públiques de telecomunicacions, etc.), el Grup DKV no pot garantir que les transmissions d'informació siguin totalment segures.

Els nostres llocs web poden contenir enllaços a llocs de tercers (enllaços externs). Aquests llocs web són responsabilitat dels seus respectius propietaris.

Si descobriu que algun enllaç del nostre lloc web remet a contingut que viola la legislació vigent, us demanem que ens ho comuniqueu a l'adreça electrònica dpogrupodkv@dkvseguros.es.. Farem les comprovacions oportunes i l'eliminarem sense demora del nostre lloc web.

DKV Seguros no acceptarà cap responsabilitat per garantir que la informació estigui actualitzada, sigui precisa, completa i d'alta qualitat.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV