MUFACE dental: Prestacions dentals complementàries

Tenen dret a les prestacions dentals complementàries tots els mutualistes en situació d'alta o assimilada i els seus beneficiaris

 

Tenen dret a la prestació dental tots els mutualistes que es trobin en situació d'alta o assimilada i els seus beneficiaris. És una prestació sanitària que, juntament amb les prestacions socials i l'assegurança mèdica per a funcionaris formen part del sistema assistencial de MUFACE. Aquesta prestació es troba regulada en l'Ordre APU/2245/2005, de 30 de juny, i en la resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat.

Punts en què incidirem:

 • En què consisteix?

 • Condicions d'accés

 

MUFACE dental: en què consisteix?

La prestació dentària engloba les cobertures següents:

 • Dentadura completa (superior i inferior)

 • Dentadura superior o inferior

 • Peça, funda o corona

 • Empastament, obturació o reconstrucció

 • Endodòncia

 • Implant osteointegrat

 • Tractament d'ortodòncia

 

L'annex II de la Resolució de 26 de juny de 2014 de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat determina la quantia que es rep per cadascuna de les prestacions dentàries. Els imports són els següents:

 

Prestacions dentals

Quantia

Dentadura completa (inferior i superior)

200 EUR

Dentadura superior o inferior

100 EUR

Peça, funda o corona (cadascuna)

20 EUR

Empastament, obturació o reconstrucció

10 EUR

Implant osteointegrat

60 EUR

Tractament d'ortodòncia

250 EUR

Endodòncia

20 EUR

 

 

Prestació dental: condicions d'accés

La prestació dentària dels mutualistes de MUFACE té unes condicions d'accés específiques:

 • Si el tractament dental està inclòs dins dels concerts signats entre MUFACE i les entitats d'assegurança, no es podran demanar aquestes ajudes.

 • La petició de prestació dentària haurà d'anar acompanyada de diversos documents. En primer lloc, la factura de l'especialista que hagi fet el tractament. El mutualista de MUFACE també haurà d'adjuntar un informe del metge que hagi prescrit el tractament.

 • Els aspectes que no poden faltar a la factura són el concepte, els preus i la constància de pagament o un rebut acreditatiu.

 • La prestació dentària no cobrirà les peces, fundes, corones, dentadures i obturacions provisionals. Tampoc no cobreix cap tractament reparador de la dentadura de caràcter temporal.

 • En els tractaments amb pròtesis dentàries i ortodòncia, es cobriran tant les actuacions clíniques com la pròtesi o l'aparell d'ortodòncia.

 • Encara que no aparegui en la factura, l'ajuda per empastament, obturació o reconstrucció de la dent tractada s'inclourà en l'ajuda per endodòncia.

 • Dotze implants serà el límit per a l'ajuda d'implants osteointegrats. És una ajuda compatible amb la de peces dentals.

 • L'ajuda per a ortodòncia només es concedirà si el tractament ha estat iniciat abans dels 18 anys. S'haurà de fer en un únic tractament. Si el mutualista o beneficiari té més de 18 anys en la data de la factura, l'informe mèdic haurà d'indicar la data en què es va iniciar el tractament.

 • Les prestacions dentàries de peça, obturació i endodòncia tindran un límit de dotze ajudes per beneficiari i any natural.

 

El dret a les prestacions dentàries prescriurà passats 5 anys de la data de la factura. Es pot interrompre aquest període mitjançant la reclamació a MUFACE o per les causes estipulades a l'article 1973 del Codi civil.

El mutualista de MUFACE pot presentar la sol·licitud a la seu electrònica o als serveis provincials o oficines delegades de la mutualitat. Ho haurà de fer amb el model de sol·licitud oficial.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV