Assistència sanitària a l'estranger

A Europa, els mutualistes i beneficiaris de Muface necessiten la targeta sanitària europea. Fora d'Europa, cal el certificat de cobertura d'assistència sanitària a l'exterior

 

Viatjar informat és viatjar més segur. El Ministerio d'Asuntos Exteriores ofrece información útil para cualquier viaje al extranjero. A més de consultar les recomanacions de viatge específiques per al país o països de destinació, és convenient tenir en compte uns consells generals que el web exteriores.gob.es ens recomana, com ara tenir passaport, visats, carnet internacional de conduir, etc.

 

Pel que fa als funcionaris civils, MUFACE cobreix assistència sanitària a l'estranger en els desplaçaments temporals mitjançant un sistema general de reintegrament de despeses gestionat directament pels serveis provincials i les oficines delegades d'aquest organisme.

 

Viatges a països de la Unió Europea. Targeta sanitària europea

El mutualista titular del document d'afiliació pot sol·licitar la targeta sanitària europea per a ell i per als seus beneficiaris. Tant si la demana per internet com si la gestiona personalment, l'obtindrà de manera immediata a:

  • La seu electrònica de MUFACE. Per aquest procediment es podrà obtenir de dues maneres:

  1. A través d'un certificat digital o DNI electrònic.

  2. Mitjançant usuari i clau d'accés, per a la qual cosa és necessari un registre previ.

  • Amb lliurament en mà, en sol·licitar-lo a l'oficina de MUFACE personalment. Cal presentar el document d'afiliació. El mutualista pot autoritzar algun dels seus beneficiaris majors d'edat o un tercer major d'edat a realitzar la sol·licitud o sol·licituds en nom seu. L'autorització ha de constar per escrit i s'ha d'acompanyar de fotocòpia del DNI de qui hagi autoritzat.

  • Per qualsevol dels mitjans indicats a l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. En aquest cas, el CPS o certificat provisional substitutori s'enviarà al domicili que indiqui el mutualista.

 

Quin és el termini de validesa de la targeta sanitària europea?

El període de validesa consta a la mateixa targeta sanitària europea (TSE), i tindrà una vigència de dos anys, tant per al titular com per als beneficiaris.

La utilització de la TSE o el CPS (certificat provisional substitutori) durant el seu període de validesa està condicionada al fet que el titular continuï reunint els requisits que van permetre que l'obtingués. Altrament, les despeses que s'originin podrien ser reclamades en concepte de prestacions indegudes d'acord amb el que preveu l'article 76 del Reglament (CE) 883/2004.

 

Quin és el termini de validesa del certificat provisional substitutori de la targeta sanitària europea?

De fins a 30 dies. Si calgués per a més temps, el titular haurà de sol·licitar-lo personalment a l'oficina, i és imprescindible justificar documentalment les raons per les quals l'estada superarà els 30 dies i no es pot sol·licitar la TS.

 

Viatges temporals fora de la UE per estudis o feina

El mutualista o els seus beneficiaris necessiten el certificat de cobertura d'assistència sanitària a l'exterior, que té com a finalitat acreditar davant qualsevol entitat pública o privada que el titular o els seus beneficiaris disposen de cobertura del cost de l'assistència sanitària en els desplaçaments temporals a l'estranger, amb una durada màxima de dos mesos des de l'inici del desplaçament. El reintegrament de les despeses que es produeixin, si escau, ha de ser sol·licitat pel titular a la seva oficina de MUFACE, tal com estableix la normativa vigent.

Si els estudis es van cursar en algun Estat de la Unió Europea, Espai Econòmic Europeu o Suïssa, la TSE és acreditació suficient.

 

 Com puc obtenir un certificat de cobertura d'assistència sanitària a l'exterior?

  • Seu electrònica de MUFACE. Per aquest procediment es podrà obtenir de dues maneres:

  1. A través d'un certificat digital o DNI electrònic.

  2. Mitjançant usuari i clau d'accés, per a la qual cosa és necessari un registre previ.

  • En qualsevol cas, a qualsevol oficina de MUFACE

El termini màxim de cobertura per a desplaçaments per motius privats és de dos mesos des de l'inici del desplaçament, i en el cas de desplaçaments per motius professionals el termini serà el període de temps que duri l'estada professional a l'estranger.

 

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV