Informe mèdic de MUFACE

Característiques dels informes mèdics de MUFACE, prenent com a model l'informe mèdic de visat de receptes

 

Com a regla general, els informes mèdics han de tenir una sèrie de dades obligatòries, com el nom i número de col·legiat del facultatiu o les dades del pacient i el seu tractament i medicacions. En el cas de visat de receptes, hi ha també un informe favorable o desfavorable de l'assessor mèdic. Tot això forma part de l'assistència mèdica per a funcionaris.

 

Ens ocuparem, per tant, de:

 1. Model d'informe mèdic per a visat de receptes

 2. Informe favorable o desfavorable de l'assessor mèdic per a visat de recepta

 3. Com puc tramitar el visat d'una recepta?

 4. On puc obtenir el model d'informe mèdic per a visat?

 5. Model d'informe: estructura

 

Model d'informe mèdic per a visat de receptes

Un model d'informe mèdic de MUFACE és el document de visat de receptes. En general, el visat és l'acte mitjançant el qual la inspecció autoritza, de conformitat amb la fitxa tècnica de l'Agència Espanyola del Medicament, l'obtenció d'una determinada medicació per a un pacient concret a través de la prestació farmacèutica del sistema de salut.

 

El Ministeri de Sanitat regula els medicaments que han de tenir visat, basant-se en diferents criteris com medicaments d'especial vigilància, els de nova incorporació que necessiten una especial vigilància, aquells amb preus molt elevats o d'elevat consum amb diferents possibilitats d'ús. Aquests medicaments i productes s'agrupen en medicaments d'especial control mèdic i de diagnòstic hospitalari, a més dels dietoteràpics complexos i nutrició enteral, absorbents d'incontinència d'orina, mitges elàstiques terapèutiques, extractes hiposensibilitzants i vacunes bacterianes.

 

Informe favorable o desfavorable de l'assessor mèdic per a visat de recepta

En el règim especial de la Seguretat Social dels funcionaris civils de l'Estat, per poder dispensar determinats medicaments i productes, la normativa farmacèutica exigeix el visat de les receptes corresponents, acte que a MUFACE es fa al servei provincial i per a l'autorització del qual cal aportar un informe emplenat pel metge especialista en el formulari corresponent. Aquest informe té validesa per al període que s'hi indica, i s'ha d'actualitzar com a mínim cada any per renovar l'autorització del visat.

 

Normalment, juntament amb la primera recepta, cal presentar un informe del metge especialista de l'entitat, on consti el diagnòstic, el tractament prescrit, la posologia i la durada del tractament.

 

Com puc tramitar el visat d'una recepta?

Personalment o per correu postal a qualsevol oficina de Muface

 

On puc obtenir el model d'informe mèdic per a visat?

A la pàgina web Prestacions farmacèutiques: Dispensació amb recepta en oficina de farmàcia

 

Model d'informe: estructura

El model d'informe mèdic recomanat per als medicaments i productes sanitaris que el necessiten per a visat de recepta comença amb les dades identificatives del facultatiu. Concretament s'exigeixen les dades següents:

 • Nom i cognoms del facultatiu

 • Número de col·legiat

 • Especialitat

 

També, lògicament, cal reflectir les dades del pacient, que són:

 • Nom i cognoms del pacient

 • Edat:

 • Número d'afiliació a Muface

 • Diagnòstic

 • Tractament prescrit

 • Posologia

 • Durada del tractament

 

A continuació, es fa l'advertència de temps de durada: “Aquest informe és vàlid durant el temps de tractament assenyalat. Si no s'especifica o és per temps indefinit, es considerarà vàlid durant 12 mesos.”

Cal reflectir la data del document i el lloc, el segell i la signatura del facultatiu

 

Finalment, l'assessor mèdic dicta un informe favorable o desfavorable i indica la motivació.

L'informe finalitza amb la data, el segell i la signatura de l'assessor mèdic

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV