MUFACE Directo: Baixa't els teus impresos de sol·licitud

A Muface Directo, pots baixar-te els impresos per sol·licitar prestacions o altres tràmits que hagis de fer

 

Els mutualistes de MUFACE tenen dret a múltiples prestacions dins la seva atenció mèdica. Prestacions familiars, d'incapacitat, de reemborsament de despeses d'assistència sanitària, subsidi per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància, farmacèutica, prestacions complementàries per a pròtesis dentals, oculars, material d'ortopèdia i altres pròtesis o altres ajudes socials són les possibilitats a què tenen accés els funcionaris públics afiliats a MUFACE.

 

Aquí analitzarem:

 1. Prestacions, fons especial, afiliació, comunicats de baixa i altres

 2. Sol·licitud d'incapacitat temporal

 

Prestacions, fons especial, afiliació, comunicats de baixa i altres

Cada prestació comporta un imprès de sol·licitud. A més, hi ha impresos de fons especial, d'afiliació, comunicats de baixa i impresos per sol·licitar una ordre de domiciliació, un canvi de dades bancàries i fer una queixa, un suggeriment o una felicitació.

 • Impresos de prestacions:

  • Impresos de sol·licitud per a prestacions complementàries com pròtesis dentals, oculars, material ortoprotètic i altres pròtesis, prestació farmacèutica, reemborsament de despeses d'assistència sanitària, incapacitat, subsidi per risc durant l'embaràs i risc durant la lactància, prestacions familiars, ajudes de protecció sociosanitària i ajudes socials.

 • Impresos del fons especial:

  • Imprès de sol·licitud de la prestació per jubilació i de la prestació per defunció.

 • Impresos d'afiliació:

  • Dins d'aquest tipus d'impresos hi ha el d'afiliació, variacions i baixa de mutualistes, el d'alta, variació i baixa de beneficiari, el de comunicació de canvi d'entitat mèdica i el d'exercici del dret d'opció disposat en la disposició final 6a de la Llei de pressupostos generals de l’Estat de 2017.

 • Comunicats de baixa:

  • Dins d'aquesta categoria hi ha el comunicat de malaltia, accident o risc durant l'embaràs i lactància natural, un informe mèdic addicional de ratificació de la situació d'incapacitat temporal i el comunicat de maternitat.

 • Altres impresos:

  • Són impresos que serviran per sol·licitar el canvi de les dades bancàries, formular queixes, suggeriments i felicitacions i ordenar la domiciliació del càrrec directe SEPA.

 

Sol·licitud d'incapacitat temporal

Qualsevol funcionari pot sol·licitar passar a la situació d'incapacitat temporal en els supòsits previstos legalment. Els impresos que es tenen en compte durant el procés d'incapacitat temporal són diversos:

 1. Inicial: S'ha d'expedir abans del quart dia hàbil d'inici de la situació d'incapacitat temporal. Les dades més rellevants a l'hora d'emplenar aquest imprès són:

  1. Diagnòstic: S'ha de descriure a la part que és per al mutualista i s'ha d'identificar amb el codi CIE-9-MC a les que s'enviaran a l'òrgan de personal i a MUFACE. El comunicat de baixa no serà vàlid si no disposa del codi CIE-9_MC.

  2. Limitació: El comunicat de baixa ha de descriure la limitació funcional que fa que el treballador passi a la situació d'incapacitat temporal.

  3. Data en què ha començat la patologia que ha propiciat la situació d'incapacitat temporal.

  4. Durada que es preveu per a la incapacitat temporal.

  5. Circumstància per la qual s'endarrereix el comunicat de confirmació.

 2. De confirmació: S'ha d'expedir al cap de 15 dies naturals des que es dona el comunicat d'alta. Els comunicats de confirmació successius s'han d'emetre en un termini de 15 dies fins a un màxim de 730 dies des de l'inici de la situació d'incapacitat temporal.

 3. D'alta: L'emetrà el metge després del reconeixement mèdic. S'ha de presentar abans que acabi l'endemà hàbil davant l'òrgan de personal.

 

En el cas de la incapacitat temporal, pot ser necessari aportar un informe mèdic addicional de ratificació. En aquest es valorarà la possible evolució de la situació d'incapacitat temporal.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV