Excedència per cura de fills dels funcionaris

Quan el mutualista es troba en situació d'excedència per cura de fills, no ha de cotitzar a MUFACE i té dret a reserva del lloc de treball

 

Els funcionaris tenen dret a excedència per cura de familiars, de conformitat amb l'article 89 de l'Estatut bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre. És una prestació social dins el sistema sanitari de MUFACE.

Els funcionaris que es troben en la situació d'excedència per cura de fills o familiars, no han de cotitzar a MUFACE durant aquest període, de conformitat amb l'article 23 del Reglament del Mutualisme Administratiu.

 

Pel que fa a l'excedència, veurem els punts següents:

  1. Excedència per cura de familiars

  2. Preguntes freqüents sobre excedència de funcionaris a MUFACE

 

Excedència per cura de familiars

Dins l'excedència d'aquesta classe, podem trobar dos supòsits: les excedències per cura de fills o les excedències per cura de familiars a càrrec seu.

 
Excedència per cura de fills

Té una durada màxima de 3 anys per cada fill, natural, adoptiu o acollit, que es compta des de la seva data de naixement, o resolució d'adopció o acollida. Els funcionaris en aquesta situació tenen dret a la reserva del lloc de treball i al seu còmput a l'efecte de triennis, consolidació de grau personal, drets passius i sol·licitud d'excedència voluntària per interès particular.

 
Excedència per cura de familiars

S'adreça als treballadors que han d'abandonar el seu lloc de treball per cuidar un familiar per raons d'edat, accident, malaltia o discapacitat que li impedeixen valdre's per si sol. Està limitada a familiars fins a segon grau de consanguinitat o afinitat.
Té una durada màxima de tres anys per a cada persona que requereixi atencions. En aquest cas, el període d'excedència es computarà a l'efecte de drets de jubilació i triennis.

 

Preguntes freqüents sobre excedència de funcionaris a MUFACE


Demanaré una llicència per assumptes propis i no sé si he de continuar abonant la quota de MUFACE i com.

Durant el temps en què es gaudeix d'una llicència per assumptes propis, queda suspesa l'obligació de cotitzar. Tot i així, en el moment en què finalitzi la llicència i comenceu a cobrar les retribucions, us descomptaran mensualment en nòmina una quota corrent i una altra d'endarrerida, fins a la total extinció del dèbit. Consulteu-ho amb l'habilitat de l'organisme on esteu destinat.

 
Quan un mutualista està en excedència per cura de fill menor de 3 anys o per cura de familiars, com abona la quota de MUFACE?

Els funcionaris que es troben en la situació d'excedència per atendre la cura de fills o familiars, no han de cotitzar a MUFACE durant aquest període. Article 23 del Reglament.

 
Si tinc jornada reduïda, la quota de MUFACE també es redueix?

Sí, es redueix en la mateixa proporció que les retribucions, amb la mateixa data d'efectes de la reducció d'aquestes però només si la reducció de jornada ha estat autoritzada per un temps que, previsiblement, no sigui inferior a l'any. Article 25.4.a) del Reglament.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV