Vida laboral dels mutualistes de MUFACE. Com consultar-la?

Si ets funcionari i cotitzes a MUFACE, has de sol·licitar el certificat de serveis prestats

 

El sistema de la Seguretat Social dels funcionaris públics és un règim especial gestionat per Muface que engloba l'assistència sanitària per a funcionaris. És per això que pot ser que les persones que hagin treballat com a funcionaris no trobin el seu temps de cotització quan sol·licitin la seva vida laboral i necessitin resoldre alguns dubtes:

  • Com puc consultar la meva vida laboral

  • Què és el certificat de serveis prestats?

  • Què és l'informe de vida laboral en el règim general de la Seguretat Social

  • Per què serveix l'informe de vida laboral?

 

Com puc consultar la meva vida laboral

Quan volem un document oficial que certifiqui els nostres anys, mesos i dies cotitzats a la Seguretat Social, sol·licitem un informe de vida laboral, que és una relació de les empreses on hem treballat i per les quals hem cotitzat, en què es reflecteix tant la data d'alta com la de baixa.

Tanmateix, per als funcionaris aquest concepte de vida laboral no existeix. Les unitats de personal del destí del funcionari emeten l'anomenat certificat de serveis prestats, que és el document que acredita el temps treballat per a l'Estat.

 

Què és el certificat de serveis prestats?

Aquest certificat de serveis prestats s'ha de sol·licitar a la unitat de personal del seu destí com a funcionari.

En cas que la situació del funcionari sigui diferent de la de Servei Actiu, la certificació ha de ser sol·licitada a la Direcció General de la Funció Pública per als Cossos Generals i Escales Interdepartamentals, i al ministeri d'adscripció si es tracta de Cossos Especials.

A més, és molt important assegurar-se de la veracitat dels certificats administratius, ja que segons indica l'article 28.7 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú, “els interessats es responsabilitzaran de la veracitat dels documents que presentin”.

 

Què és l'informe de vida laboral en el règim general de la Seguretat Social

L'informe de vida laboral reflecteix tots els períodes en què has estat cotitzant en el sistema de la Seguretat Social, bé com a treballador per compte d'altri o bé en la condició d'autònom.

A l'informe pots comprovar la relació de totes les empreses amb què has tingut un contracte de treball, amb la data exacta d'alta en el sistema de la Seguretat Social de cadascun dels contractes i la data de baixa, i amb els dies resultants de cotització. També s'assenyala el tipus de jornada efectuada: completa o a temps parcial.

 

Per què serveix l'informe de vida laboral?

L'informe de vida laboral pot ser útil per a moltes situacions:

  • Per reconstruir el teu currículum, si no recordes les dates exactes d'entrada i sortida en una empresa determinada.

  • Podries investigar i descobrir, si escau, si alguna empresa no t'havia donat d'alta reglamentàriament a la Seguretat Social, cosa que et conduiria a una situació desagradable: tots els teus dies de treball en aquella empresa no s'haurien comptabilitzat per augmentar el teu dret a prestacions per desocupació.

  • Si estàs en una data pròxima a la jubilació, pots saber el temps (anys, dies i mesos complets) de cotització.

  • Finalment, en ser un document oficial, serveix per acreditar els teus anys de cotització en qualsevol tipus d'oposicions o concursos-oposició.

 

A la seu electrònica de la Seguretat Social pots obtenir i/o consultar l'informe de vida laboral amb totes les situacions d'alta o baixa en el conjunt dels diferents règims del sistema de la Seguretat Social. Aquest tràmit està dirigit a tots els ciutadans que estiguin cotitzant o que ho hagin fet alguna vegada durant la seva vida i que, per tant, disposin de número d'afiliació a la Seguretat Social.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV