Un ambulatori, també conegut com a centre d'atenció primària (CAP), és l'edifici o estructura que alberga el nucli bàsic d'atenció sanitària.

Aquest nucli està compost per un metge de capçalera, personal d'infermeria, un pediatre i el corresponent personal administratiu. Aquests són els components bàsics d'un ambulatori, encara que cada vegada és més normal que aquests centres d'atenció primària també disposin d'altres professionals, com treballador social, llevadora, odontòleg, psicòleg, psiquiatre o reumatòleg. 
 

Els ambulatoris ofereixen els serveis sanitaris en el que es coneix com a zona bàsica de salut. Aquest territori és el marc d'actuació de l'equip d'atenció primària. Aquesta zona atén les necessitats sanitàries d'una població no inferior a 5.000 persones ni superior a 25.000 habitants, sent entre 15.000 i 20.000 la xifra adequada per a la prestació de serveis d'un centre d'atenció primària. L'ambulatori ha d'estar accessible des de tots els punts de la zona de salut per oferir una atenció sanitària continuada.
 

Estructura d'un ambulatori

L'estructura generalitzada dels ambulatoris sol estar formada per una àrea administrativa, on hi ha un espai reservat per al personal encarregat de les tasques administratives i una zona contigua, amb un taulell on es duen a terme les tasques d'atenció al pacient, citació i informació, consultes d'atenció primària amb un metge de capçalera i consultes per al personal d'infermeria, així com una zona dedicada a l'extracció i el dipòsit d'analítiques, ja siguin de sang, d'orina, etc.
 

També, i com a àrea generalitzada en un ambulatori, trobem una zona reservada per a urgències, amb l'equipament indispensable per a l'atenció dels casos que es deriven a aquesta àrea, com pot ser un electrocardiògraf, material per a oxigenoteràpia, un desfibril·lador, un carro de cures amb medicació específica per a urgències i tot allò que calgui per a l'adequat tractament d'aquests pacients d'urgència.
 

L'horari dels ambulatoris és de matí, i les tardes es reserven per a l'atenció d'urgència, les cures d'infermeria i gestions administratives menors, ja que el nombre de professionals que hi treballen durant aquest horari és molt reduït.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera