Què és una assegurança de decessos?

Contractar una assegurança de decessos pot evitar alguns problemes a la teva família a l'hora d'afrontar la teva mort


La mort és un episodi intrínsec a la vida, i la manera d'afrontar-la difereix de cada persona. Contractar una assegurança de decessos pot evitar alguns problemes a la teva família a l'hora d'afrontar la teva mort. 

La mort es pot afrontar de maneres ben diferents depenent de les nostres creences i de la manera com ens arribi. El que és igual en totes les defuncions és el fet de les despeses que comporta el sepeli i és en aquests casos en què la contractació d' un assegurança de decessos pot evitar problemes i maldecaps als teus familiars.
 

Què és una assegurança de decessos? 

L'assegurança de decessos és un tipus de pòlissa que cobreix les despeses derivades de la defunció d'una persona fins al límit de capital assegurat. 

Les despeses principals que estan cobertes en qualsevol assegurança de decessos són les corresponents al temps en què el fèretre és al tanatori, el cost del taüt, les esqueles, el cotxe fúnebre i l'enterrament o la incineració.
 

Una altra de les cobertures bàsiques que trobem en les assegurances de decessos és la que fa referència a les gestions administratives derivades de la defunció d'una persona. En la majoria dels casos, aquesta mena de cobertura està inclosa en la pòlissa i serà una persona la que s'encarregui de totes aquestes gestions administratives que, entre d'altres, inclouen:
 

  • Adjudicació d'herències 

  • Baixa a la Seguretat Social 

  • Inscripció en el registre civil 

  • Sol·licitud de certificat de defunció 

  • Sol·licitud de la pensió, si escau (viduïtat, orfandat, jubilació o invalidesa) 

  • Fe de vida 

  • Partides de defunció i de testaments 


Cobertures addicionals en les assegurances de decessos 

En alguns casos, la defunció es pot produir en llocs que són molt lluny del nostre domicili habitual i caldrà repatriar el cos i als familiars fins al país d'origen perquè rebi sepultura. Per a aquests casos, les companyies d'assegurança ofereixen la possibilitat de contractar una cobertura en què s'incloguin les despeses del trasllat del cos al seu país i, en la majoria dels casos, les despeses derivades del trasllat d'un familiar que acompanyi el cos.
 

En els casos en què la mort afecti un familiar directe i aquesta persona estigui fora domicili familiar, l'assegurança de decessos pot oferir-nos una cobertura per cobrir les despeses de desplaçament d'aquest familiar al lloc del sepeli. 

La integració d'aquest tipus de cobertures en l'assegurança de decessos varia depenent de la companyia asseguradora. En determinats casos, les companyies incorporen alguna d'aquestes cobertures addicionals al paquet bàsic. En uns altres, aquesta mena de cobertures només estan disponibles com a cobertures addicionals i incrementen la prima que cal pagar. 

Contractació telefònica

Calcula i contracta ara la teva assegurança de decessos

Truca’ns sense compromís al 876 14 70 77 Perquè un expert t’informi i t’ajudi en el procés.

Gestions per telèfon
Metge DKV les 24 h

Assessorament mèdic telefònic

Videoconsultes i xat amb especialistes
Videoconsultes i xat amb especialistes

A través de l'app Quiero cuidarme Más, siguis on siguis

Cobertura dental
Cobertura dental

Totes les nostres assegurances de salut inclouen servei dental sense cost addicional

Quadre mèdic
Quadre mèdic ampli

Més de 40.000 professionals mèdics i 1.000 centres sanitaris sense llistes d'espera

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV