Què cobreix la meva assegurança de responsabilitat civil?
 

En general, l'assegurança de responsabilitat civil cobreix les obligacions que hauríem d'afrontar com a conseqüència dels danys materials i personals causats a tercers.
 

Aquests danys es poden derivar per ser titular o propietari de la l'habitatge i estaran assegurats en contractar el continent. Exemple: trencament de canonades que causin danys al pis de sota, caiguda d'una teula del meu habitatge unifamiliar que causi danys a un vehicle aparcat o danys a altres pisos de l'edifici per una explosió.
 

En assegurar el contingut també cobrim la nostra responsabilitat civil privada i la de la nostra família, sempre que convisqui amb nosaltres, incloent-hi els nostres fills, independentment de l'edat, quan mantinguin la seva residència principal a l'habitatge assegurat. 
 

També s'hi inclouen les accions en qualitat de cap de família, contractant d'obres menors, esportista, propietari o usuari de vehicles sense motor, propietari d'embarcacions, pràctica de càmping, vianant, propietari d'animals domèstics o de companyia, etc.

DKV Ecohogar

Busques una assegurança de la llar amb les millors cobertures i serveis?

Truca’ns sense compromís al 933 782 692 Perquè un expert t’informi i t’ajudi en el procés.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV