Es pot desgravar l'assegurança de vida en la declaració de la renda?

A l'hora de presentar la declaració de la renda, solem tenir dubtes sobre si les assegurances es poden desgravar. Per bé que és comú desgravar-se l'assegurança de salut o del cotxe, no se solen incloure les assegurances de vida en la declaració de la renda. Per això, en aquest article explicarem els requisits per poder desgravar-te l'assegurança de vida i quins beneficis fiscals es poden obtenir.

Primer de tot, és important conèixer els diferents tipus de assegurances de vida, atès que no totes es poden desgravar. Les assegurances de vida o de vida risc són aquelles assegurances en què, en cas de defunció o d'invalidesa, els beneficiaris cobren el capital que s'hagi establert.
 

L'assegurança de vida si ets autònom

Que l'assegurança de vida es pugui desgravar dependrà de la teva afiliació a la seguretat social. És a dir, que en el cas de ser un treballador per compte propi, un autònom, podràs desgravar-te l'assegurança de vida fins i tot si has contractat les cobertures d'invalidesa permanent o incapacitat temporal. Sempre que el límit no excedeixi els 500 euros a l'any.
 

L'assegurança de vida associada a la teva hipoteca

En cas que no siguis autònom, i treballis per compte d'altri, podràs desgravar-te l'assegurança de vida si està associada al teu préstec hipotecari. Però una dada que cal tenir en compte és que NOMÉS s'aplica a les hipoteques signades abans de l'1 de gener de 2013, en què els habitatges sí que es desgraven en la declaració de la renda i, per tant, en aquest cas pots incloure l'assegurança de vida a la deducció per habitatge habitual en la teva declaració.

Quan dedueixes les despeses de l'habitatge adquirit, es permet desgravar fins a un 15% del total de la despesa, és a dir, que podràs desgravar-te un 15% de la suma de la despesa de la quota de la hipoteca, l'assegurança de vida i l'assegurança de la llar.

Per fer-ho, l'habitatge ha d'estar ubicat al territori espanyol, i el préstec ha d'estar a nom del titular de l'assegurança de vida.
 

L'assegurança de vida vinculada a un pla d'estalvi

Quan parlem d'assegurances de vida estalvi, o de plans de previsió assegurats, tributen de la mateixa forma que els plans de pensions.

La quantitat que permet la deducció depèn de l'edat del contribuent. Si tens menys de 50 anys, el màxim està fixat en 10.000 €. Si tens més de 50 anys, s'amplia a 12.500 €.
 

Prenedor i assegurat de l'assegurança de vida

En els casos en què el prenedor de l'assegurança i el beneficiari són persones diferents, l'assegurança tributa en l'impost de successions i donacions. Si és la mateixa persona, s'apliquen en la declaració de l'IRPF.
 

Com he d'incloure l'assegurança de vida en la declaració de la renda?

Independentment de la teva situació, si ets autònom, si vols desgravar-te l'assegurança de vida associada a la teva hipoteca o si es tracta d'un pla d'estalvi, hauràs de marcar la casella 200 de la declaració de la renda, la corresponent a primes d'assegurances.

Si l'assegurança de vida està vinculada a un pla d'estalvi, cal marcar la casella 35.
 

Altres requisits per desgravar les assegurances de vida en la declaració de la renda

  • Ha d'estar contractada a nom teu o, si no, al del teu cònjuge, ascendents o descendents.

  • La cobertura principal de l'assegurança de vida ha de ser el risc de defunció.

  • L'import de la prima total de l'assegurança no pot ser superior al límit que imposa Hisenda.

  • La companyia asseguradora ha d'estar autoritzada pel Banc d'Espanya. 

  • Acreditar que el pagament de les primes correspon al teu compte bancari i estàs al dia del pagament de l'assegurança.

Ets client DKV

Truca'ns al

900 810 072

Exclusiu mutualistes

Truca'ns al

900 810 073

No ets client DKV